ເຄັດລັບ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕາ ໄລຍະລະດູໜາວ...

ອາກາດຫນາວ ມັກຈະມີອາການ ຄັດຕາຄ້າຍຄືມີຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າຕາ ຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງພາບບໍ່ແຈ້ງ ຫຼືບາງເທື່ອອາດມີເມືອກ ຫຼື ຂີ້ຕາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຄັດຕາເວລາໃສ່ຄອນແທັກແລນ ຖ້າເຈົ້າເກີດອາການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຈາກພາວະອາການຕາແຫ້ງ ເຊິ່ງພົບໄດ້ຫລາຍບ່ອນທີ່ມີອາກາດແຫ້ງ ຫຼື ມີຂີ້ຝຸ່ນ ລົມ, ອາຊີບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາຈຶ້ງເບິ່ງດົນໆ ຫຼື ຄົນທີ່ກິນຍາແກ້ແພ້ ເມື່ອມີອາການດັ່ງກ່າວ ຄວນເຮັດແບບໃດ?-ຫຼັບຕາເລື່ອຍໆໃນຄະນະທີ່ອ່ານຫນັງສື ຫຼື ຈຶ້ງເບິ່ງຄອມພິວເຕີດົນໆ

-ພັກຜ່ອນສາຍຕາໄລຍະສັ້ນໆ ໂດຍການຫຼັບຕາ 2-3 ນາທີ ແລະ ບໍ່ນັ່ງຈຶ້ງຫນ້າຄອມພິວເຕີດົນໆເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ

-ຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ຄອນແທັກແລນ ເປັນເວລາດົນເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຫຼື ຢອດນໍ້າຕາທຽມ 3-4 ຄັ້ງ-ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຫ້ອງນອນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກ ໂດຍນໍາຈອກໃສ່ນໍ້າອຸ່ນໆວາງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດ

-ໃສ່ແວ່ນກັນແດດເວລາຢູ່ນອກອາຄານ ປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນ ລົມ ແລະ ແສງແດດ-ດື່ມນໍ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 8-10 ຈອກ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ

ອາການ ພາວະຕາແຫ້ງສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາໄດ້ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງຕົວເອງດັ່ງກ່າວເວັ້ນແຕ່ມີອາການເຄືອງຕາຢ່າງຮຸນແຮງ ຕາມົວ ເມື່ອຖືກລົມ ຫຼື ໃສ່ຄອນແທັກແລນ ມີນໍ້າຕາໄຫຼຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຈຶ່ງຄວນຕ້ອງໄປພົບແພດ

Post a Comment

0 Comments