ປາ ອາຫານປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ...

ນີ້ກໍ່ພໍຈະເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບປາທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານນະການມາແລ້ວ ຫລັກຖານທາງປະຫວັດສາດພົບວ່າ ເມື່ອປະມານ 17,000 ປີມາແລ້ວ ມະນຸດຖ້ຳເທິງຍອດ (ຊານຕິ່ງຕົ້ງເຫຍີນ) ຮູ້ຈັກການຫາປາມາເປັນອາຫານແລ້ວ ຈົນທຸກມື້ນີ້ ປາຍັງເປັນອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ.ປາມີຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລວງຫລາຍ ສາເຫດທີ່ປາມີຈຳນວນຫລວງຫລາຍເພະຄວາມສາມາດວາງໄຂ່ຂອງປານັ້ນເອງ ຄື: ປາຕົວໜຶ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການວາງໄຂ່ໃນແຕ່ລະເທື່ອຕັ້ງແຕ່ຫລາຍແສນໜ່ວຍໄປເຖິງຫລາຍພັນລ້ານໜ່ວຍ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄພຈາກສັດອື່ນໆຮອບໂຕ ໄຂ່ປາຈະຖືກທຳລາຍໄປເທື່ອລະຫລາຍໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນທີ່ລອດມາມີຢູ່ເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ແມ່ນປາຈະມີຫລວງຫລາຍຫລາຍໝື່ນຊະນິດ ແຕ່ຖ້າແບ່ງເປັນພວກແລ້ວ ກໍ່ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ໆ ຄື: ປານ້ຳຈືດ ແລະ ປານ້ຳເຄັມ.

ເມື່ອທຽບກັບຊີ້ນງົວ ໝູ ແລະ ໄກ່ແລ້ວ ປາຈະມີປະລິມານໂປຕີນທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ມະນຸດສາມາດດູດຊຶມໄດ້ເຖິງ 96 ເປີເຊັນ ຊີ້ນປາມີສ່ວນປະກອບທາງເຄມີໃກ້ຄຽງກັບຊີ້ນຂອງມະນຸດຫລາຍ, ຊີ້ນປາມີກົດອະມິໂນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແຄຊຽມ ແລະ ຟອດຟໍລັດຫລາຍກວ່າຊີ້ນສັດຊະນິດອື່ນ ໂດຍສະເພາະໃນປາທະເລຈະມີໄອໂອດີນ, ຊີ້ນປາຍັງມີວິຕາມິນ A, B1, B12 ແລະ D ນໍາອີກ.ໃນອາຫານຈຳພວກຊີ້ນ ຊີ້ນປາເປັນໂປຕີນທີ່ຍ່ອຍງ່າຍທີ່ສຸດ ຫລັງຈາກປຸງແລ້ວຈະສູນເສຍນ້ຳໄປ 10-30 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບຊີ້ນສັດຊະນິດອື່ນແລ້ວຈະໜ້ອຍກວ່າຫລາຍ (ປະມານ 50 ເປີເຊັນ) ດັ່ງນັ້ນຊີ້ນປາຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບເປັນອາຫານຂອງຜູ້ປ່ວຍ, ຄົນເຖົ້າ ຫລື ເດັກນ້ອຍ.

ໂດຍທົ່ວໄປຊີ້ນສັດອື່ນໆ ຈະມີໄຂມັນສັດ ແລະ ຄໍເລດເຕີລໍຫລາຍ ຖ້າກິນຊີ້ນສັດຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ຫລອດເລືອດແຂງໂຕ, ພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ ເປັນຕົ້ນ.ເປັນຫຍັງຊີ້ນປາຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຊີ້ນສັດອື່ນ

ການສຶກສາວິໄຈພົບວ່າ: ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກໄຂມັນໃນສັດອື່ນສ່ວນຫລາຍເປັນໄຂມັນອິ່ມຕົວ (Saturated fat) ແລະ ກົດໄຂມັນ (fatty acid) ເປັນເຫດຄືເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດແຂງໂຕ ດັ່ງນັ້ນ ການກິນເນື້ອສັດເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ໂຄໂລນາລີໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ໃນຊີ້ນປາມີກົດໄຂມັນທີ່ບໍ່ອິ່ມໂຕ (Unsaturated fat) ຫລາຍຊະນິດຫລາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ກົດໄຂມັນທີ່ບໍ່ອິ່ມໂຕເຫລົ່ານີ້ສາມາດຫລຸດ ຄໍເລດເຕີລໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ: ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ໂຄໂລນາລີ

ຕັ້ງແຕ່ບູຮານ ປາໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ຢາ ນ້ຳມັນຕັບປານັ້ນສະກັດມາຈາກຕັບຂອງປາ ໃນນ້ຳມັນຕັບປາມີວິຕາມິນ A ແລະ D ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍນອກຈາກນີ້ໃນນ້ຳມັນຕັບປາຍັງມີວິຕາມິນ B1, B2 ແລະ B12 ນໍາອີກ ປາບາງຊະນິດສາມາດນຳມາເປັນວັດຖຸດິບໃນການເຮັດ ອິນຊູລິນ ຊຶ່ງເປັນຢາທີ່ສຳຄັນໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ.ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ໃນການກິນຊີ້ນປາ ພະຍາດໃນປານ້ຳຈືດມັກພົບຢູ່ສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນ: ໃນການປຸງຈະຕ້ອງປຸງໃຫ້ສຸກກ່ອນຈຶ່ງຈະກິນສະເໝີ.

Post a Comment

0 Comments