ດື່ມນ້ຳອັດລົມທຸກມື້ ລະວັງຈຸລັງເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວ...

ຈາກຜົນການວິໄຈລ່າສຸດທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານທາງວິຊາການ American Journal of Public Health ເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2017 ເຊິ່ງນຳທີມວິໄຈໂດຍ Cindy W. Leung ນັກວິໄຈຈາກສູນ Health and Community ຄະນະແພດສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ ໃນເມືອງຊານຟານຊິດໂກ ພົບວ່າການດື່ມນ້ຳອັດລົມເປັນປະຈຳຈະມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ Telomere ເຊິ່ງເປັນປອກຫຸ້ມໂຄໂມໂຊມທີ່ຄອຍຖ້າກັກເກັບຫນ່ວຍກໍາມະພັນ ຫລື ຍີນ ໃນກະບວນການແບ່ງຈຸລັງຫົດສັ້ນລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍແກ່ໂຕລົງກ່ອນອາຍຸໂດຍການສຶກສານີ້ໄດ້ມີການວິໄຈກັບຄົນກວ່າ 5,039 ຄົນທົ່ວປະເທດສະຫລັດອາເມລິກາ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-56 ປີ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນບໍ່ເຄີຍມີປະຫວັດຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ຫລື ພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005-2010 ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ: ການບໍລິໂພກນ້ຳອັດລົມເປັນປະຈຳເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງ Telomere ສັ້ນລົງໄວກວ່າປົກກະຕິຄົົນທີ່ດື່ມນ້ຳຫມາກໄມ້ເປັນປະຈຳເຖິງແມ່ນໃນການສຶກສາຈະພົບວ່າ ນ້ຳອັດລົມທົ່ວໄປສົ່ງຜົນຢ່າງໃດກັບຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພົບຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງນ້ຳອັດລົມຫລຸດນໍ້າໜັກ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸລັງຄືກັບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການດື່ມນ້ຳອັດລົມທຳມະດາແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ແປວ່າ ນ້ຳອັດລົມຫລຸດນໍ້າໜັກຈະດີກວ່ານ້ຳອັດລົມທົ່ວໄປ ເພາະສານໃຫ້ຄວາມຫວານແທນນ້ຳຕານໃນນ້ຳອັດລົມຫລຸດນໍ້າໜັກກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ເຊັ່ນກັນ

Post a Comment

0 Comments