ເຫດຜົນດີໆ ທີ່ຕ້ອງດື່ມນ້ຳໝາກນາວທຸກວັນ...

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມັກລົດຊາດສົ້ມ ຄົງຈະບໍ່ຄ່ອຍມັກທີ່ຈະຕ້ອງດື່ມນ້ຳມະນາວທຸກໆມື້ ແຕ່ມາເບິ່ງ 3 ເຫດຜົນນີ້ກ່ອນເຈົ້າອາດຈະປ່ຽນໃຈຫັນມາດື່ມນ້ຳໝາກນາວກໍ່ໄດ້.- ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ອອກຊິເຈນໄຫລວຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຮູ້ສຶກສົດຊື່ນກວ່າ.

- ກົດຊິຕິກໃນມະນາວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອນໄຊໄປກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກງານຂອງຕັບ ແລະ ຊ່ວຍຂັບສານພິດ ອີກທັງຍັງມີວິຕາມິນຊີ ແນ່ນອນວ່າຜິວພັນຈະຜຸດຜ່ອງໃສ.- ຊ່ວຍເລື່ອງການຍ່ອຍອາຫານ, ຊ່ວຍເຜົາຜານຜະລັງງານ.

ພຽງ 3 ຂໍ້ນີ້ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີສຸກຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈະບໍ່ດື່ມນ້ຳມະນາວ ?

Post a Comment

0 Comments