ອາການເຈັບປວດນໍາຈຸດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ບົ່ງບອກເຖິງຫຍັງ...

ອາການເຈັບປວດເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ມັກສ້າງຄວາມກັງວົນເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ຮູ້ທີ່ມາແລ້ວ ເຮົາຍັງບໍ່ອາດເຫັນສະພາບພາຍໃນໄດ້ ມື້ນີ້ແອດມີຂໍ້ມູນມາໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈໂດຍສະເພາະອາການປວດ 10 ຈຸດ ຕໍ່ໄປນີ້.- ເຈັບຄໍລາມຮອດແຂນ: ເຈັບນີ້ຕ້ອງລະວັງເສັ້ນປະສາດຄໍອາດຖືກກົດ ຫລື ບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດ ຍົກຂອງໜັກທີ່ຜ່ານມາໄດ້.

- ເຈັບແຂນປວດປາຍມື: ເບິ່ງເລື່ອງເສັ້ນປະສາດໃຫ້ດີມີສິດເກີດຈາກພັງຜືດໄປລັດເສັ້ນປະສາດ ຫລື ເກີດມາຈາກສູນລວມປະສາດທີ່ຕົ້ນຄໍກໍ່ເປັນໄດ້.

- ເຈັບຫົວກະທົບຮອດຄໍ: ອາດເປັນພຽງກ້າມຊີ້ນທີ່ຈັງ, ເວລາມີຄວາມຄຽດທຳມະດາ ແຕ່ຖ້າມີຕາມົວບວກກັບປຸ້ນທ້ອງຮາກນໍາກໍ່ຕ້ອງຈັບຕາອາການທາງສະຫມອງ.- ປວດຫລັງຮອດລົງຂາ: ໜ້າຈະເກີດຈາກໝອນຮອງກະດູກກົດເສັ້ນປະສາດເປັນຫລັກ ໂດຍສະເພາະຫລັງສ່ວນບັ້ນແອວເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ສຳຄັນ ການເບິ່ງວ່າ ປວດຫລັງເຖິງຂັ້ນໃດໃຫ້ເບິ່ງອາການປວດລົງຂາ.

- ເຈັບເອິກແລ່ນໄປແຂນຊ້າຍ: ຍິ່ງກວ່າອາການອົກຫັກເພາະມັກກ່ຽວເຖິງພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ ໃຫ້ສັງເກດອາການປວດວ່າ ຄືຖືກບີບ ຫລື ຖືກງູເຫລືອມໂຕໃຫຍ່ຮັດ ຫລືບໍ່.- ໄອແລ້ວປວດລົງຮອດກົ້ນບໍ່: ບາງຄົນເວລາໄອ ຫລື ເບັ່ງທ້ອງແຮງໆ ແລ້ວມີອາການເຈັບໄປຫລັງ ຫລື ກົ້ນເບື້ອງລຸ່ມທຸກເທື່ອ ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງພະຍາດໝອນຮອງກະດູກທັບເສັ້ນ.

- ເຈັບທ້ອງນ້ອຍລາມລົງຂາ: ໃນແມ່ຍິງຕ້ອງລະວັງເລື່ອງ ການອັກເສບ, ສ່ວນໃນໜຸ່ມໆ ໃຫ້ລະວັງໜິ້ວໃນກະເພາະຍ່ຽວ ຖ້າມີໄຂ້ຮ່ວມນໍາໃຫ້ຊ່ວຍລະວັງການຕິດເຊື້ອເປັນຫລັກ.- ເຈັບທ້ອງສ່ວນອື່ນໆ ແລ້ວລາມຊອດຫລັງ: ອາການເຈັບໜ້າໄປຫລັງເຊັ່ນນີ້ຖ້າເປັນຢູ່ຕັບ ຄື ທາງເທິງຂວາໃຫ້ຄິດເຖິງຖົງນ້ຳບີທີ່ອາດບໍ່ດີສົມຊື່ ເພາະນິ້ເປັນສັນຍານໜິ້ວໃນຖົງນ້ຳບີ ຫລື ຖົງນ້ຳບີອັກເສບ ສ່ວນຖ້າເຈັບສູນກາງຮ່ວມກັບໄຂ້ສູງໃຫ້ຄິດເຖິງຕັບອ່ອນອັກເສບ (Acute pancreatitis) ແບບຮຸນແຣງ.

- ເຈັບບັ້ນແອວແຖວຂ້າງປວດລົງຂາ: ຍິ່ງຖ້າເຈັບບັ້ນແອວທາງໃດທາງໜຶ່ງແລ້ວປວດນໍາ ໃຫ້ຄິດເຖິງກ້ອນໜິ້ວໃນກວຍຫມາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ທໍ່ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ໃນບາງຄົນອາດມີທໍ່ຍ່ຽວອັກເສບຮ່ວມກັບມີໄຂ້, ຮູ້ສຶກໜາວ ແລະ ຍ່ຽວປົນເລືອດອີກ ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້ແນະໃຫ້ຊ່ວຍຮີບໄປກວດຍ່ຽວ, ເອັກສະເລດ່ວນ.- ເຈັບຕາມຜື່ນແລ້ວປວດລົງເສັ້ນປະສາດ: ການທີ່ມີຜື່ນເປັນຕຸ່ມນ້ຳໃສແລ້ວມີອາການແສບຮ້ອນ ຫລື ເຄີຍມີປະຫວັດເປັນພະຍາດໃຫ້ລະວັງອາການປວດລ້າວໄປນໍາປາຍປະສາດ ແມ່ນບໍ່ມີຜື່ນແລ້ວກໍ່ອາດຖິ້ມອາການແສບຮ້ອນໄວ້ໄດ້ ບາງຄົນເຈັບແສບຢູ່ຕາມແນວເສັ້ນປະສາດເປັນຄັ້ງຄາວ.

ຖ້າທ່ານມີອາການປວດຕາມຮ່າງກາຍຢ່າລືມໄປກວດສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິ່ງພະຍາດທີ່ແທ້ຈິງ

Post a Comment

0 Comments