ອຸປະກອນເຊື່ອງເຊື້ອພະຍາດໃນຄົວທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຄິດທຳຄວາມສະອາດ...

ຈຸດສະສົມເຊື້ອພະຍາດໃນຫ້ອງຄົວທີ່ຫລາຍຄົນອາດຄິດບໍ່ເຖິງຈົນປ່ອຍປະລະເລີຍບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດ ມື້ນີ້ເຮົາມີອຸປະກອນເຊື່ອງເຊື້ອພະຍາດໃນຄົວມາຝາກໃຫ້ຮູ້ກັນ ມີລາຍງານການວິໄຈອອກມາວ່າແມ້ແຕ່ຫ້ອງຄົວທີ່ສະອາດທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດບາງຢ່າງກໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຮັດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນລະເລີຍການເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງຕ່າງໆໄປຊຶ່ງມື້ນີ້ແອດເລີຍນຳຂໍ້ມູນມາບອກກັນວ່າຂອງໃຊ້ຫຍັງໃນເຮືອນຄົວທີ່ເປັນແຫລ່ງຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງ1. ກ່ອງເກັບມີດ: ຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າລ້າງກ່ອງເກັບມີດເທື່ອສຸດທ້າຍເມື່ອໄດ? (ເຊື່ອວ່າບາງຄົນບໍ່ເຄີຍລ້າງເລີຍຕັ້ງແຕ່ຊື້ມາ) ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າແທ້ໆແລ້ວໃນກ່ອງເກັບມີດມີເຊື້ອພະຍາດສະສົມຢູ່ຫລວງຫລາຍບໍ່ແພ້ຈຸດອື່ນໆໃນຄົວເລີຍ.

2. ຊ່ອງເກັບຜັກໃນຕູ້ເຢັນ: ເຊື້ອແບັກທີເລຍເຊື່ອງຕົວຢູ່ໃນຊ່ອງເກັບຜັກຮ່ວມກັບຜັກສາລະພັດຊະນິດທີ່ກຽມໄວ້ເຮັດອາຫານ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະນຳຜັກຫຍັງມາແຊ່ອີກເຊື້ອນີ້ກໍ່ຈະແພ່ກະຈາຍໄປທົ່ວຢ່າງແນ່ນອນ.3. ຊ່ອງເກັບຊີ້ນໃນຕູ້ເຢັນ: ຊີ້ນສັດດິບອາດມີເຊື້ອອີໂຄໄລ ດັ່ງນັ້ນການລ້າງຊ່ອງເກັບຊີ້ນຢູ່ສະເໝີຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ເພາະຫລາຍເທື່ອທີ່ເຮົາເຊັດທຳຄວາມສະອາດຕູ້ເຢັນແຕ່ກັບລະເລີຍໃນຈຸດນີ້.

4. ເຄື່ອງປັ່ນອາຫານ: ຖ້າບໍ່ເຮັດຄວາມສະອາດເຄື່ອງປັ່ນອາຫານເລີຍ ສິ່ງທີ່ຈະຖືກປັ່ນຮ່ວມກັບອາຫານສະເໝີກໍ່ຄືເຊື້ອແບັກທີເລຍຕ່າງໆນັ້ນເອງ ແລະ ເຊື່ອວ່າມີເຊື້ອພະຍາດແຝງຢູ່ໃນເຄື່ອງປັ່ນແບບຄາດບໍ່ເຖິງເລີຍ.5. ແນວເປີດກະປອ໋ງ: ຫລາຍເຮືອນໃຊ້ອຸປະກອນອັນນີ້ທຸກມື້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຄວາມສະອາດກ່ອນເກັບມ້ຽນເລີຍ ຊຶ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາກຳລັງກະຈາຍເຊື້ອແບັກທີເລຍຢູ່ ເຖິງຈະນິດໆໜ່ອຍໆກໍ່ລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດຈະດີກວ່າ.

6. ກ່ອງພາດສະຕິກໃສ່ອາຫານ: ເຖິງຈະລ້າງກ່ອງໃສ່ອາຫານທຸກເທື່ອຫລັງການໃຊ້ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເພາະຮູ້ບໍ່ວ່າມີເຊື້ອພະຍາດເຊື່ອງຕົວຢູ່ໃນຢາງທີ່ຊີນອ້ອມຮອບກ່ອງຢ່າງຄາດບໍ່ເຖິງ ທາງທີ່ດີທຸກຄັ້ງກ່ອນໃຊ້ຕ້ອງນຳມາລ້າງອີກຄັ້ງ.ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວເຮົາຄວາມທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ດີຈຶ່ງຈະປາສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ...

Post a Comment

0 Comments