ວິຕາມິນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້ແທ້ຫລືບໍ່?

ມີຂ່າວສຸຂະພາບທີ່ປະເທດສາຫະລັດອະເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປະໂຫຍດຂອງການບໍລິໂພກ ວິຕາມິນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ນັບວ່າເປັນຂ່າວຮືຮາພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນເງິນໝູນວຽນໃນອຸດສາຫະກຳການບໍລິໂພກວິຕາມິນ ໃນສາຫະລັດອາເມລິກາ ມີມູນຄ່າສູງມະຫາສານ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຊາວອາເມລິກາ ປະມານ 50 ເປີເຊັນ ກິນວິຕາມິນເສີມຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງໂຕເປັນປະຈຳ ແລະ ປະມານ 1 ໃນ 3 ກິນວິຕາມິນລວມເສີມເປັນປະຈຳ ໂດຍມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຈະສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຜົນການສຶກສາລ່າສຸດ ນອກຈາກຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງໃນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮ່າງກາຍປົກກະຕິແຂງແຮງຢູ່ແລ້ວ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາອີກ
ຫນ່ວຍງານວິໄຈການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທີມນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິໄຈຊັ້ນນຳ 16 ຄົນຮ່ວມກັນທົບທວນຜົນການສຶກສາທົ່ວໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ ວິຕາມິນ ຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອອັບເດດຂໍ້ສະຫລຸບເລື່ອງນີ້ທີ່ເຄີຍເຮັດໄວ້ວ່າ ມີຂໍ້ມູນຫຍັງໃໝ່ໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຫລື ບໍ່ ໂດຍມີ 5 ລາຍງານທີ່ສຶກສາເລື່ອງ ວິຕາມິນລວມ ແລະ 24 ລາຍງານທີ່ສຶກສາວິຕາມິນສະເພາະໂຕ ຫລື ເປັນຄູ່ ໃນສ່ວນຂອງວິຕາມິນລວມ 3 ໃນ 5 ລາຍງານ ບໍ່ພົບວ່າການກິນວິຕາມິນ ລວມມີປະໂຫຍດຫຍັງ ມີພຽງໜຶ່ງລາຍງານທີ່ ວຕາມິນອາດຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງການເປັນມະເຮັງໃນຊາຍສູງອາຍຸໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານທີ່ສຶກສາວິຕາມິນ ສະເພາະໂຕ ຫລື ເປັນຄູ່ ພົບວ່າ ມີພຽງ 2-3 ລາຍງານຈາກທັງໝົດ 24 ລາຍງານທີ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ ແຕ່ຂະໜາດຂອງ ວິຕາມິນ ທີ່ໃຫ້ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຫາຂໍ້ສະຫລຸບໄດ້ແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຈາກການທົບທວນຜົນການສຶກສາຄື: ຜົນຂອງວິຕາມິນອີກັບເບຕ້າແຄໂລທີນ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍໃນໝູ່ຜູ້ມັກກິນ ວິຕາມິນ ມີບົດສະຫລຸບທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຈາກການທົບທວນລາຍງານທີ່ເປັນແບບສຸ່ມ ແລະ ມີການຄວບຄຸມຈຳນວນ 6 ລາຍງານ ພົບວ່າ: ວິຕາມິນອີ ແລະ ເບຕ້າແຄໂລທີນ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດ ຫລື ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ນອກຈາກນັ້ນການທົບທວນລາຍງານການສຶກສາທາງຄິີນິກອີກ 6 ລາຍງານກໍ່ບໍ່ພົບວ່າ ເບຕ້າແຄໂລທີນຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ບໍ່ ຊ້ຳບໍ່ໜໍາຍັງພົບວ່າມີ 2 ລາຍງານທີ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາອີກ ໂດຍສະເພາະຄົົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງປອດຫລາຍກວ່າຊາວບ້ານທົ່ວໄປຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ ຄົົນທີ່ສູບຢາ, ການກິນເບຕ້າແຄໂລທີນຫລາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນມະເຮັງປອດໃນຄົນກຸ່ມນີ້ນໍາອີກ.ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນການທົບທວນບົດຄວາມທາງວິຊາການຈາກທົ່ວໂລກໃນຮອບ 10 ປີລ່າສຸດທີ່ຜ່ານມາຢ່າງເປັນທາງການແບບນີ້ແລ້ວ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຊໍ້າເຕີ່ມຕາມທີ່ທັງ 2 ສະມາຄົມວິຊາຊີບ ຄື: ສະມາຄົມພະຍາດຫົວໃຈແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສະມາຄົມພະຍາດມະເຮັງແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ບອກວ່າ ຕະຫລອດວ່າວິຕາມິນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ຫລື ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດທັງສອງແຕ່ຢ່າງໃດ ກໍ່ຫວັງວ່າບັນດາຄົນທີ່ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຢູ່ແລ້ວແຕ່ກຳລັງຫລົງຜິດ ກິນວິຕາມິນ ປະເພດຕ່າງໆ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ອີກສາລະພັດພະຍາດ ວິຕາມິນມີໄວ້ໃຫ້ຄົົນທີ່ມີພາວະຂາດວິຕາມິນກິນ ເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງຖືພາ , ຜູ້ສູງອາຍຸ ສ່ວນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮ່າງກາຍປົກກະຕິແຂງແຮງຢູ່ແລ້ວ ກິນອາຫານສົດໆຈາກທຳມະຊາດໃຫ້ຄົບທັງ 5 ໝູ່ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ.

Post a Comment

0 Comments