ວິທີອອກກໍາລັງກາຍສະຫມອງ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈື່ຈໍາ...

ຄວາມຈື່ຈຳດີ ມີໄຊດີໄປກວ່າເຄິ່ງ ເຮົາບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າຄວາມຈື່ຈຳມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດ, ການຈົດຈຳໄດ້ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ກາຍເປັນປະສົບການທີ່ມີຄ່າໃນຊີວິດ.

ນອກຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສະຫມອງແລ້ວ ເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າ ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດຢູ່ເປັນປະຈຳກໍ່ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:1. ຫົວໜ້ອຍໜຶ່ງ

ລ່າສຸດງານວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂລມາລິນດາປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບວ່າການຫົວພຽງແຕ່ 20 ນາທີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຈື່ຈຳໃນໄລຍະສັ້ນດີຂຶ້ນ, ລະດັບຮໍໂມນຄໍຕິຊອນ (Cortisol) ຫລັ່ງໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດຫລຸດລົງນໍາອີກ ແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງຮຸບເງົາຕະຫລົກກັບໝູ່ຫລືຄົນຮູ້ໃຈກໍ່ເປັນວິທີໜຶ່ງໃນການສ້າງສຽງຫົວໄດ້.

2. ນອນຫລັບ

ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາພົບວ່າ ການນອນຫລັບຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສະຫມອງເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະໄລຍະການຫລັບຊະນິດທີ່ຈຸລັງສະຫມອງຈະສາມາດຈົດຈຳ ແລະ ເກັບຄວາມຊົງຈຳໄວ້ໄດ້.3. ເຝິກການຂຽນ

ນັກຈິດວິທະຍາ ມະຫາໄລແຄລິຟໍເນຍແຫ່ງລອດແອງເຈີລິດປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບວ່າກຸ່ມນັກສຶກສາກຸ່ມທີ່ໃຊ້ບິກຈົດບັນທຶກມີຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈຳເນື້ອຫາໄດ້ຫລາຍກວ່າກຸ່ມທີ່ບັນທຶກໂດຍການພິມໃນຄອມພິວເຕີ.

4. ການນັ່ງ ແລະ ຢືນ

ດຣ ອິລິກ ເປເປີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊານຟະລານຊິດໂກ ປະເທດສະຫະລັດອະເມລິກາ ກ່າວວ່າ ການນັ່ງ ແລະ ຢືນດ້ວຍທ່າທ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສະຫມອງຈົດຈຳເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄດ້ດີເພາະເລືອດສາມາດນຳອອກຊິເຈນໄປລ້ຽງສະຫມອງໄດ້ຫລາຍເຖິງ 40 ເປີເຊັນ.ຖ້າປະຕິບັດກັນເປັນປະຈຳ ນອກຈາກຊ່ວຍພັດທະນາສະຫມອງແລ້ວ ຍັງປ້ອງກັນພະຍາດອັນໄຊເມີໄດ້ນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments