ສາເຫດທີ່ຫົວຜັກບົ່ວເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫລ...

ຫົວຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກທຽມ ເປັນພືດທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນຊື່ວ່າ : ອັນລຽມ ເມື່ອຫົວຜັກບົ່ວເຕີບໃຫຍ່ ພວກມັນຈະດູດຊຶມຊັນເຟີຈາກດິນຈາກນັ້ນກໍປ່ຽນຊັນເຟີເປັນກົດອະມິໂນຊື ຊັນຟອກໄຊ ເຊິ່ງຈະມີປະຕິກິລິຍາກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ອຍແກສອອກມາດັ່ງນັ້ນ ການຊອຍຫົວຜັກບົ່ວ ຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງຕັດຜ່ານແຊນຫົວຜັກບົ່ວຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊັນຟອກໄຊ ກໍມີປະຕິກິລິຍາປ່ອຍແກສ Syn Propanethial S Oxide ອອກມາ ເຊິ່ງໂຕຮັບໃນດວງຕາຂອງທ່ານຈະຈື່ຈຳແກສດັ່ງກ່າວ ແລະ ສື່ສານກັບສະໝອງໃຫ້ເລີ່ມຫລັ່ງນຳ້ຕາເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງດວງຕາຈາກສານຊະນິດນີ້ ແກສນີ້ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາສະເພາະຕອນທີ່ທ່ານກຳລັງຊອຍຫົວຜັກບົ່ວເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານຈະກຳຈັດແກສທັງໝົດນີ້ອອກໄປ.

Post a Comment

0 Comments