ກະຫລ່ຳດອກ ວິຕາມິນສູງ ສັບພະຄຸນທາງຢາຫລາຍ...

ກະຫລ່ຳດອກ ຫລື ດອກກະຫລ່ຳ ເປັນຜັກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຫລາຍໆຄົນມັກກິນ ເພາະສາມາດນຳໄປປະກອບອາຫານໄດ້ຫລາກຫລາຍ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ປະໂຫຍດ ແລະ ສັນພະຄຸນທາງຢາ.ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງ ກະຫລ່ຳດອກ

ມີວິຕາມິນຊີສູງຫລາຍ ດອກກະຫລ່ຳ 100 ກຣາມ ມີວິຕາມິນຊີສູງເຖິງ 96 ມິນລີກຣາມ ສູງກວ່າທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການໃນ 1 ມື້ ຄື 60 ມິລີກຣາມ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານສະເປີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະເປິມແຂງແຮງນໍາອີກ ໃນດອກກະຫລ່ຳມີສານຊັນໂຟລາເຟນທີ່ເພີ່ມປະລິມານແອນໄຊ ທີ່ເປັນຫລັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຈຸລັງມະເຮັງ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີ.

ປະກອບດ້ວຍສານເອນໄຊຕ້ານມະເຮັງຊື່ (sulforaphane), (phenolics), (isothiocyanates), (indoles), (indole-3-carbinal), (dithiolthiones), (glucosinolates), (folic acid & coumarines). ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນກະຫລ່ຳດິບຈະມີວິຕາມິນຊີສູງ, ມີທາດໂພແທດຊຽມ ແລະ ເສັ້ນໃຍຫລາຍ.ສັບພະຄຸນຂອງ ກະຫລ່ຳດອກ

ມີສານທີ່ສາມາດດຶງສານກໍ່ມະເຮັງ (carcinogen) ອອກຈາກຈຸລັງ ກົນໄກທີ່ເກີດຂຶ້ນຄື: ສານຊັນໂຟລາເຟນ ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດ ເອນໄຊ phase II ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດໄປຫລຸດການຜະລິດເອັມໄຊ- phase I ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະເອນໄຊຊະນິດທໍາອິດນີ້ ສາມາດໄປເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ສານພັນທຸກຳພາຍໃນຈຸລັງພືດໃນວົງນີ້ລວມໄປເຖິງ ບລັອກໂຄລີ, ຜັກກາດ ແລະ ກະຫລ່ຳຕ່າງໆ ສານປະກອບທີ່ພົບແລ້ວໃນພືດວົງນີ້ສາມາດຕ້ານອານຸມູນອິດສະໄດ້ດີ ມີສານໂພແທດຊ່ຽມສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມການເຮັດວຽກງານຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ ມີສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະສູງ ຄວນກິນເປັນປະຈຳ ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີ ກົດໂຟລິກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງລຳໄສ້ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ.ມີລາຍງານວິທີການໃຊ້ກະຫລ່ຳດອກ ໂດຍໃຫ້ນຳກະຫລ່ຳດອກໄປບີບເອົານ້ຳ ແລ້ວນຳນ້ຳກະຫລ່ຳດອກທີ່ບີບໄດ້ໄປໃຊ້ ບ້ວນປາກ ພົບວ່າ: ສາມາດປິ່ນປົວແຜໃນປາກ, ແກ້ເຈັບຄໍ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າໃນນ້ຳ ກະຫລ່ຳດອກສົດ ຊ່ວຍປິ່ນປົວແຜຊຳເຮື້ອ, ເຈັບຫົວຊະນິດຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ, ຫລອດລົມອັກເສບ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ດື່ມປະມານ 1- 2 ອອນທຸກມື້ ແລະ ຖ້າຫາກກິນກະຫລ່ຳດອກສົດມີຄໍາແນະນຳວ່າ: ໃນການກິນກະຫລ່ຳດອກ ຢ່າປຸງສຸກເກີນໄປ ເພາະການປຸງສຸກເກີນໄປຈະທຳລາຍຄຸນສົມບັດທາງຢາຂອງກະຫລ່ຳດອກ.

Post a Comment

0 Comments