ການກິນຊີ້ນປີ້ງແບບປອດໄພ... ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ວິທີກິນອາຫານປິ້ງ ຢ່າງປອດໄພ:1. ຢ່າສູດດົມຄວັນ ເພາະມີພິດຮ້າຍເທົ່າກັບຢາສູບ.

2. ບໍ່ກິນໄໝ້ ເພາະສ່ວນໄໝ້ກຽມມີສານກໍ່ມະເຮັງ.

3. ຫາຜັກກິນ ເຊັ່ນ: ໝາກອຶ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ ທີ່ມີແອນຕີອອກຊິເດນຫລາຍ.4. ຫລຸດອາຫານຊີ້ນແດງ ແລະ ອາຫານແປຮູບເຊັ່ນ: ເບຄອນ, ແຮມ, ແໜມ, ໄສ້ກອກ.

5. ຢ່າຊົດນ້ຳ ເພາະນ້ຳແກງເຕັມໄປດ້ວຍໄຂມັນຈາກການປິ້ງ.

6. ຢ່າປະຕິເສດປາ ເພາະມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະຈາກຄວັນໄຟ.7. ຈັດມື້ກິນ, ກິນແຕ່ໜ້ອຍ ແລະ ຢ່າກິນເລື້ອຍໆ.

ຖ້າທ່ານຢາກມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ພ້ອມກັບຢາກກິນອາຫານປີ້ງແບບນີ້ກໍ່ຄວນຈະໃຊ້ວິທີທີ່ເວົ້າໄປຂ້າງເທິງນັ້ນ...

Post a Comment

0 Comments