ກິນປາ ເພື່ອບໍາລູງສະໝອງ!!!ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້...

ໂດຍປົກກະຕິຮ່າງກາຍຕ້ອງການສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ເພື່ອນໍາໄປເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ບົກຜ່ອງຂອງຮ່າງກາຍທຸກວັນ ອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໄດ້ແກ່ອາຫານຈໍາພວກໂປຣຕິນ ຊື່ງມີຢູ່ຫຼາຍໃນຊີ້ນຂອງສັດທຸກໆຊະນິດ ແຕ່ສໍາລັບຊີ້ນປານອກຈາກຈະມີລາຄາຖືກຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທໍາມະຊາດແລ້ວ ຊີ້ນປາທຸກໆຊະນິດຍັງໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າສັດອຶ່ນໆ.ໃນຊີ້ນຂອງປາມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດອະມີໂນ ທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍສູງ ໂດຍສະເພາະໄລຊີນ ແລະ ທຣີໂອນີນ ຊຶ່ງຈໍາເປັນຕໍ່ການຈະເລີນຕີບໂຕໃນໄວເດັກ, ສານອາຫານດັ່ງກ່າວຈະພົບຫຼາຍໃນປາທູ ຊຶ່ງຖ້າຄິດໄລ່ເປັນໜ່ວຍຈະມີເຖິງ 92 ໜ່ວຍ ເມື່ອທຽບກັບນໍ້ານົມງົວຊຶງມີ 91 ໜ່ວຍ, ຊີ້ນງົວ 80 ໜ່ວຍ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ 63 ໜ່ວຍ.ນອກຈາກນີ້ຊີ້ນປາຍັງມີກົດໄລໂນລອິດ ຊຶ່ງເປັນໂຕຄວບຄູມລະດັບໂຄເລສເຕີຣອລ ແລະ ໂຕຣກລີຊີໄຮດ໌ໃນກະແສເລືອດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືກົດໂດໂຄຊາເອັກຊິໂນອິກ (D.H.A) ຊຶ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຊລ໌ສະໝອງ ນັກວິໄຈພົບວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ D.H.A ໃນສະໝອງເດັກໄດ້ຮັບມາແຕ່ເກີດ, ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບມາເມື່ອອາຍຸໄດ້ 1 ປີເຕັມ ສໍາລັບເນື້ອປາທີ່ມີ D.H.A ຫຼາຍໄດ້ແກ່ ປາສະວາຍ, ປາທູ, ປາຄໍ່, ປາບຶກ ແລະ ປາໄສ້ຕັນ. ຜູ້ທີ່ກິນໄຂ່ໄກ່ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ D.H.A ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ໃນຈໍານວນຫນ້ອຍກວ່າ ກົງກັນຂ້າມກັບນໍ້ານົມງົວພົບວ່າບໍ່ມີ D.H.A ເລີຍ.

ຜູ້ທີ່ຮັບປະທານຊີ້ນປາ ຍັງໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ບີ1, ບີ2, ໄນອະຊີນ ແລະ ເກືອແຮ່ ຊື່ງໄດ້ແກ່: ແຄລຊ່ຽມ, ຟອສຟໍຣັສ ລວມທັງທາດເຫຼັກ ແລະ ໄອໂອດິນດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນຊີ້ນປາຍັງມີກາກ ຫຼື ເສັ້ນໄຍ(Fiber) ໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ ເໝາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີລະບົບການຍ່ອຍອາຫານທີ່ຜິດປົກກະຕິ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວນຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຄົບ 5 ໝູ່ຄວບຄູ່ໄປດ້ວຍ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.

Post a Comment

0 Comments