ຄໍາເຕືອນກ່ອນໃຊ້ຜ້າອະນາໄມ ລຸດຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ...

ສາວໆຄົນໃດບໍ່ຮູ້ຈັກຜ້າອະນາໄມແນ່ ຄືຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ຈະມີຈັກຄົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມື້ນີ້ແອດເລີຍມີເລື່ອງກ່ຽວກັບຜ້າອະນາໄມມາຝາກສາວໆກັນ.1. ປ່ຽນເລື້ອຍຢ່າງນ້ອຍ 2 ຜືນ: ຄວາມອັບຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເລຍໃນຜ້າເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີ ຈົນເຈົ້າອາດຈະຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ ຍິ່ງຖ້າສະສົມໄວ້ດົນໆ ຂໍບອກວ່ານີ້ລະຕົວການມະເຮັງປາກມົດລູກ.

2. ຫລີກລ້ຽງທີ່ປຽກຊື້ນ: ບໍ່ຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະມ້ຽນໄວ້ໃນລິ້ນຊັກຫ່າງໄກຈາກບັນດາກ໋ອກນ້ຳແລ້ວກໍ່ຕາມ ເພາະເນື້ອຜ້າທີ່ອ່ອນນຸ່ມ ອົມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີ ເໝາະຈະເປັນທີ່ເຮຮາປ່າຕີ້ຂອງເຊື້ອພະຍາດເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມໄວ້ໃນບ່ອນແຫ້ງ, ສະອາດ ແບບຕູ້ເສື້ອຜ້າຈະດີກວ່າ.3. ອ່ານມື້ໝົດອາຍຸກ່ອນໃຊ້: ຜົນສຳຫຼວດບອກວ່າມີຜູ້ຍິງບໍ່ຮອດ 1 ຄົນທີ່ຈະສັງເກດມື້ໝົດອາຍຸຂອງຜ້າອະນາໄມທັງໆ ທີ່ມັນກໍ່ຄືກັບສິນຄ້າອື່ນໆ ແຫ່ງໃກ້ມື້ໝົດອາຍຸເທົ່າໃດຄຸນນະພາບກໍ່ຈະຍິ່ງລຸດລົງ.4. ຜ້າແບບຊຶມຊັບຫລາຍປະໂຫຍດໜ້ອຍ: ຜູ້ຍິງບາງຄົນມັກໃຊ້ຜ້າອະນາໄມແບບຊຶມຊັບໄດ້ຫລາຍໆ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເລີຍຕະຫລອດມື້ ຂໍບອກວ່ານິ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ອັນຕະລາຍຫລາຍ ເພາະເລືອດເປັນອາຫານຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ ຫລັກການໃຊ້ຜ້າອະນາໄມທີ່ຖືກ ຄືຕ້ອງປ່ຽນທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ຈຸດນັ້ນສະອາດບໍ່ອັບ ວິທີນີ້ຊ່ວຍລຸດໂອກາດການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments