ວິທີໄລ່ແມງສາບອອກຈາກເຮືອນ ແບບງ່າຍໆ ທີ່ທີ່ກໍ່ເຮັດໄດ້!!!

ນຳເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄປວາງໄວ້ບໍລິເວນມູມອັບ ຫລື ມູມທີ່ແມງສາບມັກມາ ເຊິ່ງກໍແມ່ນລູກເໝັນ, ພິກໄທເມັດ ປະມານ 6 – 7 ເມັດ, ໃບພູ ຈະໃສ່ຖົງຜ້ານ້ອຍໆກໍໄດ້ ໃຫ້ຈັບສະດວກ ແມງສາບບໍ່ມັກກິ່ນຂອງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ແລະ ໃນທີ່ສຸດມັນກໍຈະທົນບໍ່ໄດ້ ແລະ ໜີອອກຈາກເຮືອນຂອງທ່ານໄປເອງ.ໃຊ້ສະເປຣພິກໄທ ໂດຍການປະສົມພິກໄທ 2 ບ່ວງແກງໃສ່ກັບນຳ້ສະອາດ 1 ສ່ວນ 4 ຖ້ວຍນ້ອຍ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວເທ ໃສ່ກະປ໋ອງສະເປຣ ຈາກນັ້ນເອົາໄປສີດຕາມຈຸດທີ່ແມງສາບມັກໄປຢູ່.

ໃຫ້ເອົານຳ້ຕານໄປຂົ້ວໃສ່ກັບນຳ້ຈົນໄດ້ກິ່ນຫອມ ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ຊາມ ຫລື ພາຊະນະອັນໃດກໍໄດ້ທີ່ມີຄວາມມື່ນ. ວິທີນີ້ຈະໃຊ້ກິ່ນລ້ໍແມງສາບ ເມື່ອມັນມາແລ້ວລົງໄປກິນນຳ້ຕານໃນຊາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄຕ່ຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຄວາມມື່ນ.ໃຊ້ກາວດັກ ເຮັດໄດ້ໂດຍແກະກ່ອງເຈ້ຍ ແລ້ວເອົາແຜ່ນເຫຍື່ອໄປວາງໄວ້ທາງກາງຂອງແຜ່ນກາວ ຈາກນັ້ນໃຫ້ພັບເປັນຮູບ ເຮືອນ ແລະ ເອົາໄປວາງໄວ້ບໍລິເວນທີ່ມີແມງສາບ.ເອົາປູນຊີມັງປະສົມກັບອາຫານທີ່ມີກິ່ນລໍ້ໃຫ້ມາກິນ ເຊັ່ນ : ນົມຝຸ່ນ, ໂອວັນຕິນ ແລະອື່ນໆ ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ພາຖາດວາງໄວ້ ຈຸດທີ່ແມງສາບຢູ່ ຈາກນັ້ນເອົາຂັນໃສ່ນຳ້ວາງໄວ້ໃກ້ໆ ເມື່ອແມງສາບມາກິນເຂົ້າໄປ ປູນຊີງມັງຈະໄປກ້າມຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມງສາບ ເຮັດໃຫ້ແມງສາບຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

Post a Comment

0 Comments