ການປຸກສະມອງໃຫ້ຕືນໃນຕອນເຊົ້າ!!!

ວິທີປຸກສະໝອງໃຫ້ຕຶ່ນ ໃນຕອນເຊົ້າ...1. ດື່ມນໍ້າ: ການດື່ມນໍ້າ 1 ຈອກທັນທີຫຼັງຈາກຕຶ່ນນອນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ສະໝອງສົດຊຶ້ນຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

2. ຢ່າເຊືອບຫຼັບ: ເພາະການເຊືອບຫຼັບ ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີແຮງບັນດານໃຈຈະຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ພົບໃນແຕ່ລະວັນ ທາງທີ່ດີຄືບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງເວລາຕຶ່ນເພື່ອການເຊືອບຫຼັບຕໍ່ ແລະ ພຽງແຕ່ບໍ່ສວາຍເກີນໄປກໍ່ພໍ.

3. ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາແສງສະຫວ່າງ: ແສງດາເວັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງສະໝອງໂດຍກົງ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນເລີຍ ອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງມືນງົງໄດ້ ອອກໄປຮັບແສງແດດຊ່ວຍກະຕຸ່ນສານແຫ່ງຄວາມສຸກໃນຕອນເຊົ້າກັນດີກວ່າ.4. ອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ: ການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າຂອງບາງຄົນອາດເບິ່ງເປັນເລື່ອງແປກ, ແຕ່ການອອກກໍາລັງກາຍຈະຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃນແຕ່ລະວັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

5. ເປີດເພງດັງໆ: ການເປີດເພງເພີ່ມຈັ່ງຫວະຈະຊ່ວຍໃຫ້ສົດໃສໃນຕອນເຊົ້າ ຈາກການສຶກສາໃນເຄື່ອງ PET ສະແກນພົບວ່າດົນຕີ ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຟໃນສະໝອງ, ເຮັດໃຫ້ສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂດຟາມີນ ອອກມາກະຕຸ້ນອາລົມຕ່າງໆ ແລະ ແຮງຈູງໃຈດີໆໄດ້.

6. ອາບນໍ້າເຢັນ: ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນຈະບໍ່ມັກ ແຕ່ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ໃນການປຸກສະໝອງໃຫ້ຕຶ່ນ.7. ຢ່າດື່ມກາເຟຫຼາຍເກີນໄປ: ຢ່າດື່ມກາເຟເພື່ອລະງັບການງ່ວງນອນ ຖ້າຫາກງ່ວງ ຫຼື ຈໍາເປັນອີຫຼີກໍ່ຄວນຈະດື່ມນໍ້າຊາແທນດີກວ່າ.

8. ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ: ຄໍາວ່າອາຫານເຊົ້າເປັນຄາບອາຫານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດນັ້ນ ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງຈິງ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ສະໝອງຕະຫຼອດທັງວັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມສົດໃສຕະຫຼອດວັນ.

9. ເວົ້ານໍາໃຜຈັກຄົນ: ການເວົ້ານໍາສໍາມະຊິກຄອບຄົວ ເລັກໆໜ້ອຍໆ, ເພື່ອນ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຕອນເຊົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນວັນໃໝ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.10. ຫຼິ້ນເກມຝຶກສະໝອງ: ການຫຼິ້ນເກັມຝຶກສະໝອງຈັກເລັກໜ້ອຍ ໃນສະມາຣ໌ດໂຟນໃນຕອນເຊົ້າ ຈະຊ່ວຍອອກກໍາລັງສະໝອງໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ, ອາລົມ ແລະ ເຫດຜົນໄດ້ເດັດຂາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພຽງເທົ່ານີ້ສະມອງຂອງທ່ານກໍ່ຈະພ້ອມສໍາລັບການປະເສີບັນຫາຕ່າງທແລ້ວ

Post a Comment

0 Comments