ນອນເດິກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕຶ່ນເຊົ້າ ຈະເຮັດແນວໃດ..

ຖ້າວັນນີ້ ທ່ານເບິ່ງໂມງແລ້ວເຫັນວ່າກາຍທ່ຽງຄືນມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້ານອນເລີຍ ກຽມຮັບມືກັບການງ່ວງນອນ ແລະ ຄວາມອ່ອນເພຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ອຶ່ນເຊົ້າໄວ້ກ່ອນເລີຍດີກວ່າ.- ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກອ່ນເຂົ້ານອນ ໃຫ້ຫາກິນອາຫານອຸ່ນໆ ແລະ ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍໆ ຈະເປັນໂຈກ ເຂົ້າຕົ້ມ, ໝາກກ້ວຍ ແຕ່ຕ້ອງນໍາໄປອຸ່ນໃຫ້ຮ້ອນກ່ອນ, ແຕ່ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ດື່ມນົມ ເພາະວ່ານົມມີໄຂມັນສູງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່ອຍດົນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜັກຜ່ອນໄດ້ຊ້າລົງໄປອີກ.- ຂັ້ນຕອນທີ່2 ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນແນະນໍາໃຫ້ອາບນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າອຸ່ນທີ່ຄ້ອນຂ້າງຮ້ອນ ປະມານ 3 ນາທີ ແລະ ອາບແຊ່ນໍ້າເຢັນເປັນອີກ 2 ນາທີ ສະລັບໄປມາແບບນີ້ 3 ຮອບວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການດື່ມກາເຟເພື່ອແກ່ງ່ວງນອນ.ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຫາກິນອາຫານຕື່ມອີກຈັກໜ່ອຍ ອາດຈະເປັນປະເພດຜັກ ແລ້ວກິນກໍ່ກິນໝາກໄມ້ສົດຕື່ມຈັກໜ້ອຍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສົດຊື່ນຄືກັບວ່າໄດ້ນອນມາເຕັມທີ່ເລີຍລະ.

Post a Comment

0 Comments