ຖ້າທ່ານບໍ່ຍາກອາຍຸສັ້ນ ຕ້ອງອ່ານ!!!!

ພິດຕິກໍາເຮັດແລ້ວອາຍຸສັ້ນ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົວ...1. ນອນເດິກ: ເພາະການນອນເດິກເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນຕ້ານມະເຮັງຫລັ່ງອອກມາໜ້ອຍເກີນໄປ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຮ້າຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອກສູງ, ໄຂມັນສູງ ແລະ ພະຍາດຕຸ້ຍເນື່ອງຈາກຄົນນອນເດິກມັກຈະຫິວ ແລະ ຕ້ອງຫາອີ່ຫຍັງມາຮັບປະທານ ຊິ່ງບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງແນ່ນອນ.

2. ສູບຢາ ແລະ ດື່ມເຫລົ້າ: ທັງສອງສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ປອດ ແລະ ຕັບເຮັດວຽກໜັກ ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການມະເຮັງ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊິວິດກ່ອນໄວ.3. ຄຽດໜັກ ຫລື ເປັນພະຍາດຄຽດຊໍ້າເຮື້ອ: ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງ.

4. ຮັບປະທານອາຫານຮ້ອນຈັດເຊັ່ນ: ຊາຮ້ອນ ຫລີ ກາແຟຮ້ອນ ຖ້າບໍ່ລະວັງອາດຈະໄປລວກເຊວຫລອດອາຫານຈົນອັກເສບ ແລະ ມີໂອກາດປ່ຽນແປງເປັນເຊວມະເຮັງທາງທີ່ດີຄວນຫລີກລ້ຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຮ້ອນແບບສຸດໆຄວນລໍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບອຸ່ນໆ.5. ກັ້ນຍ່ຽວ: ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ວ່ານ້ຳຍ່ຽວເປັນຂອງເສຍເຫລືອ ຍິ່ງກັ້ນຍ່ຽວຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະສະສົມຂອງເສຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ຫລື ເຮັດໃຫ້ກະເພາະຍ່ຽວອັກເສບໄດ້.

6. ເສບຕິດລົດເຄັມ: ມີງານວິໃຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານເຄັມຈະມີອັດຕາການເກີດມະເຮັງສູງກວ່າຄົນທີ່ກີນອາຫານລົດຈືດ ດັ່ງນັ້ນຄວນປັບພິດຕິກຳໃນການມັກກິນຂອງເຄັມໃຫ້ໜ້ອຍລົງກ່ອນຈະສາຍເກີນໄປ.7. ຕາກແດດຕະຫລອດ ແລະ ດົນ: ສ່ຽງມະເຮັງຜິວໜັງ ເພາະແສງແດດເປັນລັງສີກະຕຸ້ນເຊວໃຫ້ແບ່ງໂຕໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດ ກາຍເປັນກ້ອນໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້ ວິທິປ້ອງກັນຄືຄວນຫລີກລ້ຽງການປະເຊີນກັບແດດທີ່ແຮງກ້າ ຖ້າລ້ຽງບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມທາຄີມກັນແດດ ຫລື ໃສ່ເສື້ອປົກຄຸມ.

Post a Comment

0 Comments