ສູງຂຶ້ນດ້ວຍວິທີ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ງ່າຍໆ....

ທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງບໍ່ທີ່ຢາກສູງ... ແຕ່ບໍຮູ້ຈະເລີມຈາກເຮັດຫຍັງກ່ອນ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີມາຝາກເຂັ່ນ:- ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ: ເຊັ່ນກິລາແລ່ນ, ເຕັນເຊືອກ, ໂຢຄະ, ບາສເກັດບອນ (ບານບ້ວງ) ແລະ ອຶ່ນໆ ເພາະການອອກກໍາລັງການຈະຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.

- ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າເປັນປະຈໍາ: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເມຕາບໍລິຊີມເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

- ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງປັດໃຈສ່ຽງທີ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ການຈະເລີນຂອງຮ່າງກາຍ: ເຊັ່ນ ການດື່ມສິ່ງທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໃນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດສານອາຫານທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນຂອງຮ່າງກາຍນໍາອີກ.- ໃນເວລາທີ່ທີ່ເຮົາຢືນ, ຍ່າງ ຫຼື ບາງຄັ້ງທີ່ເຮົານັ່ງເຮັດວຽກ ຫຼື ນັ່ງຫຼິ້ນຄອມ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ເຮົາຄວນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລໍາໂຕຂອງເຮົາ ແລະ ຫົວຂອງເຮົາຢືດຊື່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ຫຼື ເວລາຍ່າງບໍ່ຄວນກົ້ມຫລາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນຂອງຮ່າງກາຍ.

- ພໍເມື່ອເຖິງເວລາເຂົ້ານອນກໍ່ຄວນເຂົ້ານອນແຕ່ຫົວຄໍ່າ: ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ເວລາ 8:00 ແລະ ພະຍາຍາມນອນໃຫ້ລັບທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າເວລາເຮົານອນ Growth Hormone (ຮໍໂມ່ນການຈະເລີນເຕີບໂຕ) ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ເວລານອນຄວນປິດໄຟ ເພາະຄວາມມືດຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຜ່ອນຄາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດສູງຂື້ນບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ແລ້ວ!!!

Post a Comment

0 Comments