ປະການອາດທໍາລາຍສະໝອງ...ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ!!!

ບາງຄັ້ງເລື່ອງນ້ອຍໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ອາດຈະນຳມາເຊີ່ງສີ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ:1. ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້າ: ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າການທີ່ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າ ແຕ່ນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ ສານອາຫານໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມໄດ້.

2. ກີນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ: ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແດງໃນສະໝອງແຂງໂຕເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄວາມຈຳເຊື່ອມ.

3. ການສູບຢາ: ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດສະໝອງຟໍ່ ແລະ ພະຍາດຄວາມຈໍາເສື່ອມ.4. ກີນຂອງຫວານຫຼາຍເກີນໄປ: ຈະໄປສະກັດກັ້ນການດູດຊືມໂປຣຕີນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການພັດທະນາສະໝອງ.

5. ມົນລະພິດ: ສະໝອງເປັນພາກສ່ວນເຮັດວຽກໜັດທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ, ການສູດດົມອາກາດທີ່ເປັນມົດລະພິດເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ອົກຊີໃນສະໝອງມີໜ້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດຕີພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ.6. ການອຶດນອນ: ເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສະໝອງຕາຍໄດ້ ສ່ວນການນອນຫຼັບເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ພັກຜ່ອນ.

7. ການນອນເອົາຜ້າຫົ່ມປົກຫົວ: ຈະເປັນການເພີ້ມຄາບອນໄດຣອ໋ອກໄຊໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດອົກຊີໃຫ້ໜ້ອຍລົງສົ່ງຜົນ ໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ.8. ໃຊ້ສະໝອງເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ: ການເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນໃນເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສີດຕິພາບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ ຄືກັນກັບການທຳລາຍສະໝອງໄປໃນໂຕ.

9. ຂາດການໃຊ້ຄວາມຄິດ: ການຄິດເປັນສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຝືກສະໝອງສ່ວນການຂາດການໃຊ້ຄວາມຄີດອາດເຮັດ ໃຫ້ສະໝອງຟໍ່ໄດ້.10. ເປັນຄົນບໍ່ມັກເວົ້າ: ທັກສະໃນການເວົ້າຈະເປັນໂຕສະແດງເຖີງປະສິດຕິພາບຂອງສະໝອງ.

Post a Comment

0 Comments