ສິ່ງທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນ ໃນການເຮັດບຸນ

ຂໍຄວາມ ຈາກ ພຣະບຸນທະວີ....

"ບໍ່ກ້າບອກ ຈະເຮັດແນວໃດດີ... ຢາກບອກຍາດໂຍມຢູ່ວ່າ: ພາຍຫລັງທຳບຸນອຸທິດຢາດນໍ້າແຜ່ເມດຕາແລ້ວ ເມື່ອເອົານໍ້າຢາດໄປເທລົງດິນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພີ່ນເອົາເຂົ້າສຸກ ເຂົ້າຕົ້ມ ເຂົ້າໝົມ ຢາຍໃສ່ຕາມບ່ອນທີ່ເພີ່ນເທນໍ້າຢາດນັ້ນ... ມັນບໍ່ມີຢູ່ໃນລະບຽບພິທີການເຮັດບຸນ... ເສັຍດາຍ... ສົກກະປົກສະຖານທີ່ ຜູ້ເກີດໃໝ່ກໍ່ຈະເຮັດຕາມໆກັນ ... ແຕ່ບໍ່ກ້າບອກດອກ ຢ້ານຍາດໂຍມຄຽດໃຫ້... ຖືກໃຈ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ຖືກໃຈ ... 06/10/2017ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພິທີບຸນ ພຣະສົງເພີ່ນຈະໃຫ້ພອນແລະກ່າວຄຳອຸທິດສ່ວນກຸສົນ ແຜ່ເມດຕາເປັນພາສາບາລີ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍາດໂຍມແມ່ນຢາດນໍ້າ ອຸທິດສ່ວນກຸສົນແລະຕັ້ງຄຳປາດຖະໜາ...

ຫລັງຈາກນັ້ນຈິ່ງເອົານໍ້າທີ່ຢາດແລ້ວໄປເທລົງໃສ່ດິນ ຖືວ່າຈົບພິທີ, ການນັບຖືພຣະພຸດທະສາສໜາຂອງຄົນລາວເຮົານີ້ ບໍ່ແມ່ນຖືແຕ່ພຣະສັດທຳພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຫາກມີ ຮີດຄອງ ປະເພນີທີ່ດີງາມ ແລະ ວິທີປະຕິບັດບວກເຂົ້າໄປອີກ ຄືດັ່ງເຮົາກິນເຂົ້າ ອັນທີ່ຈິງບໍ່ໄດ້ກິນແຕ່ເຂົ້າຍັງມີແນວກັບແລະອື່ນໆອີກເຫດນັ້ນເຮົາຈະຢືນຂາດຽວ ອ້າງແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນພຣະສັດທຳບໍ່ໄດ້ ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດປະຕິບັດຮ່ວມກັນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມ ເໝາະສົມ ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ສົມຄວນ ກໍ່ປະຕິບັດຮ່ວມກັນໄປ, ການໃສ່ເຂົ້າບູຊາພຣະ ມີມາແຕ່ບູຮານ (ຕ້ອງໃສ່ພາຊະນະທີ່ເໝາະສົມ) ການບູຊາຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ມີມາແຕ່ບູຮານ (ເຮັດເປັນຫໍ່ດີງາມ) ການຢາດນໍ້າ ມີມາແຕ່ບູຮານ (ມີພາຊະນະທີ່ສະອາດຮອງຮັບ ຫຼື ດິນບ່ອນສະອາດດີ) ແຕ່ການເອົາເຂົ້າສຸກ ເຂົ້າຕົ້ມ ເຂົ້າໜົມ ໄປວາງລົງດິນ ບ່ອນທີ່ຈະເທນໍ້າທີ່ຢາດແລ້ວ ເປັນຄ່ານີຍົມໃໝ່ ເຫັນປາກົດມາບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີນີ້ເອງ (ສະເພາະທ້ອງຖິ່ນທົ່ງພຽງວຽງຈັນ) ທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕຳນິວ່າຜິດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຍ້ອງວ່າຖືກ ເປັນພຽງແຕ່ນຳສະເໜີ ເພື່ອຜູ້ມີສັດທາບວກດ້ວຍປັນຍາ ຈະນຳໄປພິຈາລະນາຫາເຫດຜົນ ຄົ້ນຄວ້າຫາສິ່ງທີ່ດີງາມແລະສົມຄວນປະຕິບັດສືບຕໍ່ໄປ,ແນ່ນອນ ແນວຄິດຂອງຄົນຍ່ອມແຕກຕ່າງກັນໄປເປັນທຳມະດາ (ດອກບົວມີຫລາຍເຫຼົ່າ) ມະນຸດມີຫລາຍປະເພດທີ່ຕ່າງກັນ ປັນຍາຂອງຄົນມີຫລາຍລະດັບທີ່ຕ່າງກັນ ພຣະພຸດທະອົງສອນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ... 07/10/2017)

Cr.Phra Bounthavy Prasitthisack.

Post a Comment

0 Comments