ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ ເປັນເພາະສາເຫດຫຍັງ...

ປະຈຳເດືອນເປັນເລືອດທີ່ເກີດຈາກການຫລຸດລອກຂອງເຍື່ອໂພງມົດລູກຊຶ່ງຈະໄຫລອອກມາທາງຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງ ໃນທຸກໆເດືອນໂດຍເລື່ອງນີ້ຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບຜູ້ຍິງ ແຕ່ຈະບໍ່ປົກກະຕິຖ້າມີເດືອນໃດທີ່ປະຈຳເດືອນຂາດຫລືມາບໍ່ກົງເວລາ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ສາວໆຫລາຍຄົນເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍສິ່ງທໍາອິດທີ່ສາວໆຈະຄິດກໍ່ຄືສົງໄສວ່າຕົວເອງກຳລັງຈະຖືພາຫລືບໍ່? ເພາະການທີ່ປະຈຳເດືອນບໍ່ມານັ້ນບໍ່ໄດ້ແປວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຖືພາສະເໝີໄປ ຊຶ່ງຍັງມີອີກຫລາຍສາເຫດທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງສາເຫດທີ່ວ່ານີ້ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກ…- ມີບັນຫາສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ເຈັບປ່ວຍຊຳເຮື້ອ, ຕ່ອມໄທລອຍມີບັນຫາເພາະຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທລອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຮໍໂມນໜ້ອຍເກີນໄປ.

- ຄຽດ: ສາວໆທີ່ຄຽດເລື້ອຍໆຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງຮໍໂມນເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນຄາດເຄື່ອນຫລືບໍ່ມາໄດ້.

- ອອກກຳລັງກາຍໜັກເກີນ: ໄປຈະສັງເກດໄດ້ວ່ານັກກິລາຍິງສ່ວນຫລາຍຈະມີປະຈຳເດືອນມາບໍ່ເປັນປົກກະຕິອັນເນື່ອງມາຈາກການເຝິກຊ້ອມຮ່າງກາຍໜັກເກີນໄປຫລືອອກກຳລັງກາຍແລ້ວນ້ຳໜັກຫລຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳ ແລະ ຖ້າປະລິມານໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳກວ່າ 5 ເປີເຊັນ ຮ່າງກາຍອາດຢຸດຜະລິດຮໍໂມນເອດໂຕເຈນ ແລະ ລະງັບການຕົກໄຂ່ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາຕາມປົກກະຕິ.- ກິນຢາຄຸມກຳເນີດ: ບາງໂຕກິນແລ້ວອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນຂາດໄປປະມານ 3-4 ເດືອນ ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ສຳລັບສາວໆທີ່ຕ້ອງການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍການກິນຢາຄຸມ ຄວນສຶກສາຜົນຂ້າງຄຽງໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ.

- ກິນຢາບາງຊະນິດ: ກິນແລ້ວອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາໄດ້ເຊັ່ນ corticosteroids, ຢາແກ້ພະຍາດຊຶມເສົ້າ antidepressants, antipsychotics, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດໄທລອຍ ແລະ ເຄມີບຳບັດບາງຊະນິດເປັນຕົ້ນ.

- ຮວຍໄຂ່ຜິດປົກກະຕິ: ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຮວຍໄຂ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິນອກຈາກນີ້ສຳລັບສາວໆທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮວຍໄຂ່ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີລູກຍາກນໍາອີກ- ຖືພາ: ຂໍ້ນີ້ອາດເປັນສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາຈະບໍ່ມີປະຈຳເດືອນມາຈົນກວ່າຈະເກີດລູກແລ້ວຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ທັງນີ້ສຳລັບສາວໆຄົົນໃດສົງໄສວ່າທີ່ປະຈຳເດືອນຂາດໄປນັ້ນຈະເປັນເພາະຖືພາຫລືບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຊື້ອຸປະກອນກວດການຖືພາຫລືໄປພົບແພດເພື່ອກໍ່ການກວດສອບໃຫ້ຮູ້ກັນໄປເລີຍຈະດີກວ່າ.

Post a Comment

0 Comments