ວິທີລ້າງຜັກຫຼຸດຜ່ອນສານພິດຕົກຄ້າງ!!!

ໃຜໆກໍ່ຮູ້ວ່າ ຜັກ ເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຕັມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ທີ່ຊ່ວຍບໍາລູງຮ່າງກາຍແຕ່ການທີ່ຈະກິນຜັກນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຈະກິນແບບສຸມສີ່ສຸມຫ້າໄດ້ ເພາະຖ້າເປັນຜັກທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍສານພິດ ຜັກທີ່ກິນແຊບທີ່ເໝືອນກັບເປັນຢາ ອາດຈະກາຍມາເປັນພິດໄດ້ ຫາກວ່າມັນໄດ້ຖືກສະສົມໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ລະບົບຂອງອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄດ້.ອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າຟ້າວຢ້ານແລ້ວບໍ່ກ້າກິນຜັກເດີ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກລ້າງໃຫ້ຖືກວິທີກ່ອນຈະນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ຮັບປະທານ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານສານພິດ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນຕ່າງໆທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຜັກໄດ້ ຊຶ່ງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ອຢ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ມາ 5 ວິທີ ລ້າງຜັກຫຼຸກຜ່ອນສານຕົກຄ້າງ ໄດ້ໄວຢ່າງໜ້າສົນໃຈ ອ່ານແລ້ວລອງປະຕິບັດຕາມເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ກິນຜັກຢ່າງສະບາຍໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່.ວິທີທີ່ 1 ເອົາໂຊດ່ຽມໄບຄາຣ໌ບໍເນັດ (ໂຊດາ) 1 ບ່ວງໃຫຍ່ ຕໍ່ນໍ້າອຸ່ນ 20 ລີດ, ແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າສະອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານສານຕົກຄ້າງໄດ້ 80-90 ເປີເຊັນ.

ວິທີທີ່ 2 ເດັດຜັກເປັນໃບ ລ້າງຜ່ານນໍ້າສະອາດໄຫລຜ່ານຫຼາຍໆຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານສານຕົກຄ້າງໄດ້ 54-63 ເປີເຊັນ.ວິທີທີ່ 3 ເອົາດ່າງທັບທີມ 20-30 ເກັຼດປະສົມນໍ້າ 4 ລິດ, ແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າສະອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານສານຕົກຄ້າງໄດ້ 35-43 ເປີເຊັນ.

ວິທີທີ່ 4 ເອົານໍ້າສົມສາຍຊູ 1 ບ່ວງໃຫຍ່ ຕໍ່ນໍ້າ 4 ລິດ ແຊ່ປະໄວ້ 10 ນາທີ ຈາກນັ້ນເອົາອອກລ້າງດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຫຼຸດປະລິມານສານຕົກຄ້າງໄດ້ 29-38 ເປີເຊັນ.ວິທີທີ່ 5 ເອົາເກືອ 1 ບ່ວງໃຫຍ່ ປະສົມນໍ້າ 4 ລິດ, ແຊ່ປະໄວ້ 20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າທີ່ສະອາດ ຫຼຸດປະລິມານສານຄົດຄ້າງ 27-38%ເປີເຊັນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາລ້າງຜັກແລ້ວໆ ກໍ່ສາມາດນໍາເອົາໄປປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ຈະນໍາໄປຮັບປະທານກໍ່ໄດ້ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະລິມານສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງໃນພືດຜັກຫຼຸດລົງໄດ້ແລ້ວ.

Post a Comment

0 Comments