ຄໍາຖາມທີ່ລົ້ນໂລກ! ກິນຫຍັງດີ ກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ...

ເທຣນດ໌ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຸຂະພາບກໍາລັງມາແຮງ ໜຸ່ມສາວຫຼາຍຄົນຫັນມາອອກກໍາລັງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ຟິດແອນເຟີຣ໌ມ, ຄືວ່າຫັນລະໃຜໆກໍ່ຢາກມີຫຸ່ນດີ ທີ່ຄົນອຶ່ນເຫັນແລ້ວຈະຕ້ອງຫັນຫຼັງມາເບິ່ງ ແຕ່ທ່ານຮູ່ຫຼືບໍ່ວ່າການກິນອາຫານກ່ອນການອອກກໍາລັງກາຍກໍ່ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນແທບຈະເປັນບັນຫາໂລກແຕກ ກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າກິນຫຍັງດີ ກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ ວັນນີ້ເຮົາມີຄໍາຕອບ…ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທິຍາສາດການກິລາມາຝາກ.1 ຄວນກິນ “ແປ້ງ” ເພາະມັນຈະໄປເກັບ ແລະ ຊ່ວຍເຕີມເປັນນໍ້າຕານຢູ່ໃນກ້າມເນື້ອ (muscle glycogen) ແລະ ຕັບ (liver glycogen) ພໍເຮົາໄປອອກກໍາລັງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບໜັກ (high intensity) ຮ່າງກາຍຈະດືງພະລັງງານຈາກນໍ້າຕານໃນກ້າມເນື້ອ ແລະ ຕັບ ມາໃຊ້ກ່ອນເພາະສາມາດເອົາມາໄດ້ໄວ້ ແປ້ງຈຶ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະພວກແປ້ງທີ່ມີດັດຊະນີນໍ້າຕານຕໍ່າ (low glycemic index : low GI) ເພື່ອທີຈະໃຫ້ນໍ້າຕານໃນເລືອດເຮົາຄົງທີ່ເວລາອອກກໍາລັງກາຍຖ້າດັດຊະນີໃນນໍ້າຕານສູງ (high glycemic index : high GI) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດເຮົາຂຶ້ນ-ລົງໄວຈົນເກີນໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ “crash” ຫຼື ເພຍ.2 ເຮົາຄວນບໍລິໂພກ “ໂປຣຕີນ” ດ້ວຍເຖິງໂປຣຕີນຈະບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍ ແຕ່ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກົດອາມິໂນ ຫຼື amino acid ເຮົາຄົງທີ່ ແລະ ໄຫຼວຽນໄປຕາມກ້າມເເນື້ອເວລາທີ່ເຮົາອອດກໍາລັງ ເພື່ອການເສີມສ້າງ (anabolic) ແລະ ຫຼຸດການຍ່ອຍສະຫຼາຍ (catabolic) ຂອງກ້າມເນື້ອສ່ວນຫຼາຍຈະດັບ ແນະນໍາເປັນເວຍ໌ໂປຣຕີນກ່ອນຫຼິ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ໜັກທ້ອງ ແລະ ໄຫຼວຽນໄດ້ໄວ.

3 ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງພວກທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ເພາະມັນຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊືມຊ້າອາດເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ເຮົາກິນໄປຍ່ອຍບໍ່ດີ ແລະ ຢູ່ໃນທ້ອງດົນເວລາອອກກໍາລັງກາຍໄດ້.4 ກາເຟ ຫຼື ຊາ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກທີ່ດີ ເພາະມັນມີຄາເຟອິນຊ່ວຍໃຫ້ຮໍຣ໌ໂມນ “catechilamine” ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງເຮົາດືງໄຂມັນມາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນເວລາອອກກໍາລັງກາຍ.

ສະຫຼຸຸບແລ້ວ ເຮົາຄວນກິນອາຫານປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ມັນຍ່ອຍກ່ອນ ກິນພວກແປ້ງທີ່ມີດັດຊະນີໃນນໍ້າຕານຕໍ່າ (low GI), ໂປຣຕີນທີ່ມັນບໍ່ຫລາຍ ຫຼື ພວກເວຍ໌ທີ່ເປັນນໍ້າ, ບໍ່ຄວນກິນໄຂມັນຫຼາຍ ດື່ມຊາ ຫຼື ກາເຟກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍກໍ່ດີຄືກັນ.

Post a Comment

0 Comments