ສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ...

ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ດີ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຈຳເປັນພຽງພໍ, ມີນ້ຳໜັກໂຕເໝາະສົມຫລຸດພາວະສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມັກຈະເກີດໃນຜູ້ຊາຍໄດ້ແກ່ ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດມະເຮັງ, ພະຍາດຫລອດເລືອດສະຫມອງ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດປະດົງ.ການສ້າງສຸຂະພາບທີ່ດີໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍໃນທາງໂພສະນາການ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຄວນປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສຄືການກິນອາຫານໃຫ້ຫລາກຫລາຍຄົບທັງ 5 ໝູ່ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: ເຂົ້າ, ແປ້ງ, ຊີ້ນສັດ, ຜັກ, ຫມາກໄມ້ ແລະ ນ້ຳມັນ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນອາຫານຊ້ຳໆເພາະນອກຈາກຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບແຕ່ສານອາຫານ, ທີ່ຄືເກົ່າ ຍັງມີຂໍ້ເສຍທີ່ບໍ່ດີໄປກວ່ານັ້ນຄື ຖ້າອາຫານຈານທີ່ມັກກິນເປັນປະຈຳມີສານປົນເປື້ອນຮ່າງກາຍຈະສະສົມສານພິດນັ້ນໄວ້ ເມື່ອມີຫລາຍຈົນເຖິງລະດັບທີ່ຮ່າງກາຍຮັບບໍ່ໄຫວກໍ່ຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ທັງນີ້ມັນກໍ່ມີສານອາຫານບາງຢ່າງ ນອກຈາກຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອາຫານແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍແຂງແຮງ, ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສຢາ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ເຊີ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາເບີ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.1. ແຄວຊ່ຽມ: ເປັນແຮ່ທາດສຳຄັນ ສຳຫລັບຜູ້ຊາຍແລ້ວປະລິມານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບມື້ລະ 800 ມິລິກຣາມ ເພາະຖ້າຮ່າງກາຍຂາດແຄວຊ່ຽມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕະຄິວ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດກະດູກພຸ່ຍ, ແຄວຊ່ຽມເປັນສ່ວນປະກອບຫລັກຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ຊຶ່ງມີປະລິມານຫລາຍທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ຜູ້ຊາຍທີ່ດື່ມເຫລົ້າ, ກາເຟເປັນປະຈຳເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນຳແຄວຊ່ຽມໄປໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບແຄວຊ່ຽມບໍ່ພຽງພໍ.ແຄວຊ່ຽມມີຫລາຍໃນຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ ເຊັ່ນ: ຜັກກາດນາ, ຜັກຊີ, ໝາກງາ, ປາທີ່ກິນໄດ້ທັງກະດູກ, ຖົ່ວເຫລືອງ, ເຕົ້າຮູ້, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ, ເຊັ່ນ: ໂຢເກິດ, ຊີສ.2. ສັງກະສີ: ຊ່ວຍສ້າງຮໍໂມນເພດຊາຍ ປະລິມານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບມື້ລະ 15 ມິລິກຣາມ ຊຶ່ງໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມີສັງກະສີປະມານ 2-3 ກຣາມ, ມີຫລາຍຢູ່ຕັບ, ຕ່ອມໝາກອັດຖະ, ນ້ຳອະສຸຈິ ແລະ ຜິວໜັງ ລະດັບຂອງສັງກະສີຈະຫລາຍຫລືໜ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ ການຂາດສັງກະສີເຮັດໃຫ້ສະມັດຖະພາບທາງເພດຫລຸດລົງ ມັກພົບໃນຜູ້ທີ່ມີພາວະໂພສະນາການຕ່ຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ສູບຢາ, ດື່ມເຫລົ້າເປັນປະຈຳ. ການກິນອາຫານຫລາກຫລາຍໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສັງກະສີຢ່າງພຽງພໍ.

ອາຫານມີທາດສັງກະສີ: ຫອຍນາງລົມມີປະລິມານສັງກະສີຫລາຍກວ່າອາຫານອື່ນໆຫລາຍເທົ່າແຕ່ກໍ່ມີໂຄເລດເຕີລໍສູງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ບໍ່ຄວນກິນຫອຍນາງລົມພ້ອມກັບອາຫານທີ່ມີໂຄເລດເຕີລໍສູງເຊັ່ນ: ໄຂ່, ເຄື່ອງໃນສັດ, ຊີ້ນງົວ, ໄກ່, ໝາກຖົ່ວດິນ, ທັນຍະພືດ, ໝາກງາ ແລະ ຊີສ.3. ແມັກນີຊ່ຽມ: ຊ່ວຍປິ່ນປົວສົມດຸນໃຫ້ຮໍໂມນເພດ ປະລິມານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບມື້ລະ 420 ມິລິກຣາມ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກງານຂອງເອນໄຊຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄາຍຕົວ ການດື່ມເຫລົ້າ ແລະ ສູບຢາ ມັກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດແຮ່ທາດໂຕນີ້, ຖ້າຂາດຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລິກກະພາບປ່ຽນໄປ, ມືສັ່ນ, ກ້າມຊິ້ນຈັງ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຄວນກິນອາຫານທີ່ມີແມັກນີຊ່ຽມໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້.

ອາຫານທີ່ມີແມັກນີຊ່ຽມ: ມີຫລາຍໃນຖົ່ວເຫລືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫລືອງເຊັ່ນ: ເຕົ້າຮູ້ຕ່າງໆ, ມັນຝຣັ່ງ, ປາທະເລ, ຖົ່ວດິນ,ນົມ, ຜັກຫົມ.

4. ໄລໂຄປີນ: ເປັນສານປະກອບທີ່ມີຫລາຍໃນພືດຕະກູນແຄໂລທີນອຍ (carotenoid) ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເລື່ອງຂອງການຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດພະຍາດຕ່ອມລູກອັນຖະໃຫຍ່, ມະເຮັງອັນຖະ ແລະ ມະເຮັງປອດ ຊຶ່ງພົບຫລາຍໃນຜູ້ຊາຍ.
ອາຫານທີ່ມີໄລໂຄປີນ: ພົບຫລາຍໃນຜັກຫມາກໄມ້ທີ່ມີສີສົ້ມ, ແດງເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ, ໝາກແຕງໂມ, ໝາກຫຸ່ງ, ແຄນຕາລຸບ, ນໍ້າໝາກເລັ່ນ. ການປຸງອາຫານໂດຍສະເພາະໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈະມີປະລິມານໄລໂຄປີນຫລາຍກວ່າການກິນສົດໆ.5. ໂຟເລດ: ເປັນສານອາຫານທີ່ສຳຄັນສຳຫລັບສະຫມອງ ປະລິມານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບມື້ລະ 400 ໄມໂຄກຣາມ ຊ່ວຍຄວບຄຸມການເຮັດວຽກງານຂອງສະຫມອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີອາລົມດີ.

ອາຫານທີ່ມີໂຟເລດ: ໂຟເລດເປັນສານອາຫານໃນກຸ່ມວິຕາມິນບີ ມີຫລາຍໃນບລັອກໂຄລີ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ, ສົ້ມ, ແຄນຕາລູບ, ກາລົດ, ໝາກອຶ, ຕັບສັດ.

Post a Comment

0 Comments