ເຈ້ຍອານາໄມ ໄພຮ້າຍມະເຮັງປາກມົດລູກ...

ເກັດຄວາມຮູ້ມື້ນີ້ເປັນຂອງຊາວເວັບທ່ານໜຶ່ງທີ່ຢາກຝາກເຕືອນຜູ້ຍິງທຸກຄົນນັ້ນຄື ມະເຮັງຮ້າຍທີ່ປາກມົດລູກ
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບໃຜອີກ”ມະເຮັງ ປາກມົດລູກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເພດສຳພັນ ແຕ່ເກີດໄດ້ຈາກການໃຊ້ທິດຊູໃນເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຈະເກີດຈາກເປັນເຊື້ອລານ້ອຍໆ ແລະ ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງຈົນກາຍເປັນມະເລັງຮ້າຍຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຊື້ອລານ້ອຍໆ ຢູ່ຈຶ່ງບໍ່ກັງວົນຫລາຍ ແຕ່ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຄືທິດຊູມີສານເຄມີຕົວຮ້າຍທີ່ເມື່ອໃຊ້ເປັນເວລາດົນຕິດຕໍ່ກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດໄດ້.ໝໍແນະນຳວ່າຫລັງຈາກສຳເລັດໃນການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ໃຫ້ໃຊ້ທິດຊູຊັບແທນການເຊັດ ແລະ ຕ້ອງຊັບເທື່ອໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ເກີນ 10 ວິນາທີ ເປັນການຫລີກລ້ຽງການເກີດເຊື້ອລາໄດ້ 50 ເປີເຊັນ ດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments