ໃສ່ເກືອປະລິມານຫລາຍ ໃນແກງເປັນອັນຕະລາຍ!!!

ຜູ້ຊ່ຽວຊານກອງທຶນວິໄຈພະຍາດມະເຮັງໂລກກ່າວເຕືອນວ່າ ຜູ້ທີ່ມັກຊົດແກງແບບຕ່າງໆຄວນຈະລະວັງໃຫ້ດີວ່າໃນແກງມີເກືອໃສ່ຢູ່ຫລາຍ ແຮງກິນຫລາຍເກີນໄປອາດຈະສ່ຽງກັບມະເຮັງກະເພາະໄດ້ດຣ ລາເຊລ ທອມສັນ ຜູ້ຈັດການໂຄງການວິທະຍາສາດຂອງກອງທຶນກ່າວວ່າ ທຳມະດາແກງຍີ່ຫໍ້ລະດັບຫົວແຖວກໍ່ມີເກືອຢູ່ຫລາຍຕັ້ງເຄິ່ງຂອງປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ບໍລິໂພກຕໍ່ມື້ຢູ່ແລ້ວ ແກງເປັນຕົວມານຮ້າຍທີ່ໄດ້ໝົກເກືອເອົາໄວ້ຢ່າງໜຶ່ງ ແລະ ບອກໃຫ້ເລືອກກິນແຕ່ແກງທີ່ມີເກືອຢູ່ໜ້ອຍ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເກືອມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍຂອງການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ອຳພາດ.ນັກວິທະຍາສາດຍັງເຊື່ອອີກວ່າມັນອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງກະເພາະອາຫານນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments