ອາໂວກາໂດ! ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງ...

ອາໂວກາໂດ ເປັນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງຂໍ້ດີທີ່ທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ນັ້ນກໍ່ຄື ການຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລສເຕີຮໍລ໌ແອລດີແອລ ທີ່ບໍ່ດີທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນໍ້າໜັກເພີ່ມໄດ້ດ້ວຍ.ສະມະຄົມຫົວໃຈຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍງານວິໄຈໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ທີ່ລະບຸປະໂຫຍດຂອງອາໂວກາໂດ ມີຫຼາຍເຖິງ 7 ຂໍ້ດ້ວຍກັນຄື:

1. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອີ່ມໄດ້ດົນຂຶ້ນ ໂດຍການກິນຕອນກາງເວັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຢາກກິນເຂົ້າໜ້ອຍລົງ ໃນຕອນແລງ (ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນໍ້າໜັກ).

2. ເພີ່ມຄູມຄຸ້ມກັນ ເນື່ອງຈາກມີສານກູຣຕາໄທໂອນ ທີ່ມີແອນຕີ້ອອກຊີແດນທ໌ ແລະ ໂຕຂັບໄລ່ສານຜິດ.3. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໂລເລືອດ ເພາະມີໂພແທສຊ່ຽມຫຼາຍກວ່າຫມາກກ້ວຍອີກ

4. ເປັນອາຫານບໍາລຸງສະໝອງ ເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຈື່ຈໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.

5. ຊ່ວຍຊືມຊັບສານອາຫານສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບຕາເຄໂຣທິນ ຫຼື ກະຕຸ້ນວິຕາມິນເອ.6. ເປັນໂຕຊ່ວຍສໍາຄັນໃນການຕໍ່ຕ້ານເຮັງໃນຊອງປາກ ດ້ວຍການຢັບຢັ້ງ ແລະ ຂ້າເຊື່ອພະຍາດຮ້າຍ ໂດຍບໍ່ທໍາລາຍເຊລລ໌ທີ່ດີ.

7 ປ້ອງກັນຂໍ້ເຊື່ອມ ອະໂວກາໂດ ເປັນດັ່ງສານລູທີນ ແລະ ຊີແຊນທີນ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນເລື່ອງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງກະດູກ.

Post a Comment

0 Comments