ເຄັດບໍ່ລັບກະຕ່າປີໃໝ່ສຸຂະພາບດີ...

ໄລຍະເວລາພິເສດໃກ້ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ກະຕ່າຂອງຂວັນມັກໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແຕ່ເມື່ອ ຈະເລືອກກະຕ່າຂອງຂວັນ ກໍຕ້ອງເລືອກກະຕ່າຂອງຂວັນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ມື້ນີ້ມີແນວທາງຈັດກະຕ່າເພື່ອສຸຂະພາບ ສຳຫລັບສາວໆ ທີ່ຫ່ວງໃຍຄົນຮອບຂ້າງ1. ຫມາກໄມ້ສົດ: ຫມາກໄມ້ສົດຫລາກສີສັນຄວນເປັນຢ່າງທໍາອິດທີ່ເຮົາຄວນຄິດເຖິງ ເພາະຫມາກໄມ້ສົດມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າຫມາກໄມ້ກະປ໋ອງຢູ່ແລ້ວ ອີກຢ່າງຍັງຊ່ວຍຕື່ມສີສັນໃຫ້ກະຕ່າປີໃໝ່ໂດດເດັ່ນກວ່າໃຜ ຖ້າຫາກລອງເພີ່ມຫມາກໄມ້ໃສ່ໃນກະຕ່າປີໃໝ່ນໍາ ແນ່ນອນວ່າ ຜູ້ຮັບຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນກະຕ່າຂອງເຮົາກ່ອນໃຜ ເພາະກະຕ່າຂອງເປັນຕາກິນ ແລະມີປະໂຫຍດແບບສຸດໆ2. ເຄື່ອງດື່ມບຳລຸງສຸຂະພາບ: ຖ້າຫາກເວົ້າເຖິງກະຕ່າສຸຂະພາບແລ້ວກໍຕ້ອງບໍ່ລືມທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງດື່ມບຳລຸງສຸຂະພາບຊະນິດຜົງໃສ່ລົງໃນກະຕ່ານໍາ ເຊັ່ນ ຊາສະໝຸນໄພ ຜົງໂກໂກ້ແທ້ ກາເຟ ເພາະເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ຈະມີປະລິມານນ້ຳຕານໜ້ອຍກວ່າຮູບເຄື່ອງດື່ມຊະນິດ ທີອິນວັນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສ່ວນປະກອບໄປດ້ວຍ ຄີມທຽມຊະນິດຜົງ ແລະ ສານປຸງແຕ່ງລົດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຄາລາເມວ ເອດເປດໂຊ ຄາປູຊິໂນ ເປັນຕົ້ນ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ຮັບຍັງສຳຜັດໄດ້ເຖິງລົດຊາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ຊາ ກາເຟ ນໍາອີກ3. ສິນຄ້າປອດສານພິດ: ຖ້າຫາກກະຕ່າປີໃໝ່ປີນີ້ ມີແຕ່ຂອງຊໍ້າໆຄືເຊັ່ນປີທີ່ຜ່ານມາ ກໍລອງປ່ຽນມາຈັດກະຕ່າສຸຂະພາບດີທີ່ມີແຕ່ຂອງປອດສານພິດ ແລະ ສານປຸງແຕ່ງໃດໆ ຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊັ່ນ ສະບູ່ສະໝຸນໄພ ຜະລິດຕະພັນຈາກທັນຍະພືດ ຈຳພວກເຂົ້າ ເຂົ້າໄລເບີລີ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍແຫລ່ງສິນຄ້າ ປອດສານພິດເຫລົ່ານີ້ ກໍສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຈາກຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບ່ອນປູກທີ່ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ

Post a Comment

0 Comments