ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາອາຍຸສັ້ນລົງ...ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ!!!

10 ພຶດຕິກໍາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານອາຍຸສັ້ນລົງ.1. ສູບຢາ ແລະ ດື່ມເຫຼົ້າ: ທັງສອງສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ກັບອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ຕັບ ແລະ ປອດເຮັດວຽກໜັກ, ເຮັດໃຫ້ແກ່ກ່ອນໄວ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ.

2. ມັກກິນເຄັມ: ມີການວິໄຈພົບວ່າຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານເຄັມ ຈະມີໂອກາດເກີດມະເຮັງສູງກວ່າຄົນມັກກິນອາຫານລົດຈືດ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາການກິນອາຫານຂອງເຄັມ ໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງກ່ອນທີ່ຈະສາຍກີນໄປ.

 

3. ນອນເດິກ: ເພາະວ່າການນອນເດິກເຮັດໃຫ້ ຮໍຣ໌ໂມນ ຕ້ານມະເຮງອອກມາໜ້ອຍເກີນໄປ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂລກອຶ່ນໆ ເຊັ່ນຄວາມດັນເລືອດສູງ ໄຂມັນສູງ ແລະ ໂລກຄວາມຕູ້ຍ ເນື່ອງຈາກຄົນນອນເດິກມັກຈະຫີວ ແລະ ຫາຫຍັງມາກິນ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນ່ນອນ.4. ຄຽດໜັກ ຫຼື ເປັນພະຍາດຄວາມຄຽດຊໍາເຮື້ອ: ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາກັບຊີວິດບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ.

5. ກັ້ນປັດສະວະ (ອົດຍ່ຽວ): ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ນໍ້າປັດສະວະເປັນຂອງເສຍ ຖ້າກັ້ນປັດສະວະເລື່ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະປັດສະວະ (ຖົງນໍ້າຍ່ຽວ) ຈະສະສົມສິ່ງເຫນົ່າເສຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມະເຮັງກະເພາະປັດສະວະ ຫຼື ເກີດການອັກເສບໄດ້.

6. ຮັບປະທ່ານຂອງຮ້ອນຈັດ ເຊັ່ນ: ຊາຮ້ອນ ຫຼື ກາເຟຮ້ອນ ຖ້າບໍ່ລະວັງອາດຈະໄປລວກເຊລ໌ຫຼອດອາຫານຈົນອັກເສບ ແລະ ມີໂອກາດປ່ຽນເປັນເຊລ໌ມະເຮັງໄດ້. ທາງທີ່ດີຄວນຫຼີກລ່ຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຮ້ອນຈັດ ປະໃຫ້ອຸນນະພຸມຫຼຸດລົງກ່ອນ ຄ່ອຍຮັບປະທານ.7. ຕາກແດດເລື່ອຍໆ ແລະ ປັນເວລາດົນໆ: ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເປັນມະເຮງຜິວໜັງ ເພາະແສງແດດເປັນລັງສີທີ່ກະຕຸ້ນເຊລ໌ໃຫ້ແບ່ງຕົວຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ກາຍເປັນກ້ອນໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້. ວິທີປ້ອງກັນຄືຫຼີກລ່ຽງການປະເຊີນກັບແດດທີ່ແຮງຈັດ ຖ້າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວນທາຄີມກັນແດດ ກັ້ງຄັນຮົ່ມ ຫຼື ໃສ່ເສື້ອຄູມປົກປິດໄວ້.

8. ກິນຢາເລື້ອຍໆ: ຫົວໃຈອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແຕ່ພະເອກຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຄື: ຕັບ ແລະ ແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຕັບຈະຕ້ອງກໍາຈັດຂອງເສຍອອກ ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານຮັບສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນນັ້ນກໍ່ຄື ການຮັບປະທານຢາແກ້ປວດ, ແກ້ນີ້, ແກ້ນັ້ນ ກໍ່ເປັນໂຕທໍາລາຍໂດຍກົງ. ລອງຮັບປະທານແນວອຶ່ນແທນການກິນຢາຈະດີກວ່າ ເຊັ່ນ: ໃນເວລາເຈັບຫົວ ກໍ່ອາດເກີດຈາກການດື່ມນໍ້າບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ເລືອດຫນຽວ ສະນັ້ນ ກໍ່ຄວນກິນນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆແທນການກິນຢາທີ່ຈະເຂົ້າໄປທໍາລາຍຮ່າງກາຍໂຕເອງ.9. ເຮັດວຽກໜັກ: ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນຈົນລື່ມປ່ວຍ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດທ່ານກໍ່ຈະປ່ວຍແທ້ ທີ່ສໍາຄັນເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ ເຄັບລັບຄືເວລາທີ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ຈົນມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນແລ້ວ ໃຫ້ຮີບຟ້າວໄປນອນ ເພາະວລາຕຶ່ນມາຈະເຮັດສະໝອງສົດຊື່ນ ຄິດຫຍັງໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແລະ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ Work hard ບໍ່ເວີຣ໌ກແລ້ວ.

10. ຄິດທຸກເລື່ອງ: ຂໍ້ນີ້ເບິ່ງຄືບໍ່ສໍາຄັນ ແຕ່ຢ່າເບິ່ງຂ້າມເດັດຂາດ ເພາະຖ້າເຮົາເຊົາຄິດເລື່ອງຄຽດໆຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈສົດຊື່ນແຈມໃສ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ດີ ເຊົາຄິດເລື້ອງຄຽດ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານອາຍຸຍືນຂຶ້ນ.

Post a Comment

0 Comments