ເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາ!!!

ໂດຍປົກກະຕິຄົນລາວເປັນຄົົນທີ່ມີນິໄສງ່າຍສະບາຍໆຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາສາມັນປະຈຳເຮືອນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຈຶ່ງອາໄສຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ໃຊ້ຢາຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງບຸກຄົນຕ່າງໆໂດຍ 4 ຂໍ້ຫລັກໆ ທີ່ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຍອດຮິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆມີດັ່ງນີ້:1. ທາຢາໝ໋ອງທັນທີເມື່ອຊ້ຳຂຽວຕາມຮ່າງກາຍ: ເປັນເລື່ອງຄຸ້ນເຄີຍເມື່ອເກີດກະທົບກະແທກຈົນໄດ້ຮອຍຂຽວຊ້ຳ ແລະ ປວດ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະະຈັບຢາໝ໋ອງຂຶ້ນມາຖູນວດບັນເທົາອາການທັນທີ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ ເສັ້ນເລືອດຝອຍບໍລິເວນຜິວໜັງຈະຂາດເຮັດໃຫ້ມີເລືອດຄ້າງເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການບວມຊ້ຳ ແລະ ປວດ. ຊຶ່ງຫາກທາຢາໝ໋ອງທັນທີຈະເຮັດໃຫ້ບວມຊ້ຳຫລາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ເພາະເມື່ອຂີ້ເຜິ້ງຮຸກຖູກັບຮ່າງກາຍໂດຍການນວດ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຝອຍຂະຫຍາຍຕົວ ເລືອດຈຶ່ງຍິ່ງມາຄ້າງບໍລິເວນນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ບວມຊ້ຳຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນໃຊ້ຜ້າເຢັນປະຄົບໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຝອຍຫົດຕົວ ແລ້ວອາການບວມຊ້ຳຈະຍຸບລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ອີກທັງຄວາມເຢັນຍັງຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງນຳ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງທາຢາໝ໋ອງທີ່ມີຕົວຢາລະງັບອາການເຈັບປວດ, ຫຼຸດການອັກເສບ.2. ຢາແກ້ໄອ: ກິນຄົນດຽວຍົກແກ້ວກິນເລີຍສະດວກດີ ບໍ່ຄວນກິນຢາແກ້ໄອຈາກແກ້ວໂດຍກົງ ເພາະເຊື້ອພະຍາດຈາກປາກ ແລະ ຄໍຈະລົງໄປປົນໃນແກ້ວຢາໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຂະໜາດຢາທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະເທື່ອຈະບໍ່ເທົ່າກັນ ເພາະຈະກິນນ້ອຍກິນຫລາຍບໍ່ເທົ່າກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍບາງລາຍຈະກິນຢາແກ້ໄອທຸກເທື່ອເມື່ອໄອ ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຢາເກີນຂະໜາດ ແມ່ນອາດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຫາກເປັນຢາແກ້ໄອທີ່ມີຕົວຢາໂຄດີອີນເປັນສ່ວນປະສົມ ຫລື ຢາແກ້ໄອນ້ຳດຳ ຫາກກິນອຶກໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫລື ຖີ່ເກີນໄປ ອາດຈະໄດ້ປະລິມານຢາຫລາຍເກີນໄປຈົນອາດກົດການຫາຍໃຈໄດ້ ການໃຊ້ຢາທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນໃຊ້ບ່ວງມາດຕະຖານຕວງຢາຮັບປະທານທຸກເທື່ອ ແລະ ມີໄລຍະຫ່າງ 4-6 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ແນ່ນອນ (1 ບ່ວງກະເຟ ເທົ່າກັບ 5 ຊີຊີ, 3 ບ່ວງກາເຟ ເທົ່າກັບ 1 ບ່ວງແກງ)3. ລືມກິນຢາມື້ໜຶ່ງລວມຍອດໄປມື້ຖັດໄປ: ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງຍິ່ງ ການກິນຢາແບບລວມຍອດໄປມື້ຖັດໄປ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຢາເກີນຂະໜາດ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີ່ກິນຢາປະຕິຊີວະນະ ຫລື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ: ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດເບົາຫວານ ເປັນຕົ້ນ. ເພາະຫາກລະດັບຢາໃນເລືອດສູງໆຕ່ຳໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ການໃຊ້ຢາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫາກກິນຢາມື້ໜຶ່ງຄວນກິນທັນທີ່ຄິດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນລວມເປັນ 2 ເທົ່າໃນມື້ຖັດໄປ ແລະ ຄວນກິນຢາຢ່າງສະຫມ່ຳສະເໝີທຸກມື້ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດເພື່ອຜົນການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດ.4. ລືມກິນຢາຄຸມກຳເນີດບາງມື້: ຄືຊິບໍ່ເປັນຫຍັງ ໃນກໍລະນີນີ້ຫາກກິນຢາຄຸມກຳເນີດໃຫ້ຮີບກິນທັນທີທີ່ຄິດໄດ້ແຕ່ບໍ່ຄວນເກີນ 12 ຊົ່ວໂມງນັບຈາກເວລາທີ່ກິນປົກກະຕິ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ການຄຸມກຳເນີດບໍ່ໄດ້ຜົນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຖ້າລືມກິນໃນຊ່ວງໄລຍະ 7-10 ເມັດທຳອິດ ຄວນຢຸດຢາ ແລະ ປ່ຽນວິທີຄຸມກຳເນີດເປັນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແທນ.ການໃຊ້ຢາມີເຄັດລັບງ່າຍໆ ພຽງໃຊ້ຕາມທີ່ສະຫລາກຂຽນໄວ້, ໃຊ້ກົງເວລາ, ບໍ່ຂາດຢາ ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫລື ມີຂໍ້ສົງໄສໃຫ້ປຶກສາເເພດກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງການໃຊ້ຢາ ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານເອງ.

Post a Comment

0 Comments