ວິທີຮັກສາສາຍຕາ ຈາກການໃຊ້ຄອມ!!!

ການທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກັບຄອມຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ເປັນຜົນດີເລີຍກັບດວງຕາຂອງທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການຮັກສາສາຍຕາຈາກຄອມມາຝາກ.1. ເລືອກຈໍພາບທີ່ມີການກະຈາຍລັງສີຕໍ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສາຍຕາ, ວິທີທົດສອບແບບງ່າຍໆ ໂດຍການປິດສະວິກພາບ ແລ້ວເອົາແຂນໄປແປະໄວ້ໃກ້ໆຈໍພາບໃຫ້ໃກ້ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈໍພາບທີ່ມີການກະຈາຍລັງສີຕໍ່າເກືອບຈະບໍ່ຮູ້ເຖິງແຮງຂອງໄຟຟ້າສະຖິດຕາມຂົນບໍລິເວນຜິວໜັງເລີຍ.

2. ປັບແສງ ແລະ ຄວາມຊັດຂອງໜ້າຈໍຄອມ ໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍຕາຫຼາຍທີ່ສຸດ ລວມທັງຄວາມສະຫວ່າງພາຍໃນຫ້ອງດ້ວຍ ເພາະວ່າຖ້າເຮັດວຽກກັບຄອມພີວເຕີ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງແຈ້ງເກີນໄປ ແລະ ຈໍພາບມີຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍ ກໍ່ຈະຍິ່ງມີຜົນເສຍຕໍ່ດວງຕາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.3. ຕໍາແໜ່ງຂອງຈໍພາບຄວນຫ່າງຈາກດວງຕາພໍປະມານ 18-24 ນີ້ວ ຫຼື ປະມານຊ່ວງຢື້ຂອງແຂນ ແລະ ປັບລະດັບໃຫ້ຕໍ່າກວ່າລະດັບສາຍຕາປະມານ 15-20 ອົງສາ ຊຶ່ງຖ້າຫາກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈໍພາບກັບສາຍຕາ ບໍ່ສໍາພັນກັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເມື່ອຍລ້າ ແລະ ເຈັບຕາໄດ້ງ່າຍ.

4. ຄວນໃສ່ແຜ່ນກັ້ນລັງສີໄວ້ທີ່ໜ່າຈໍຄອມພິວເຕີຣ໌ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍກະຈາຍລັງສີຈາກຄອມພີວເຕີສູ່ສາຍຕາ ທີ່ສໍາຄັນຄວນເລືອກແບບທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຊື່ອຖືໄດ້.

5. ທໍາຄວາມສະອາດໜ້າຈໍຄອມພີວເຕີຢູ່ສະເໝີ ເພາະຝຸ່ນລະອອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນແສງຫຼາຍຂຶ້ນ.6. ການຢຸດພັກ ຫຼື ການປ່ຽງແປງຕາລາງການເຮັດວຽກໃໝ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍຕາຜ່ອນຄາຍຄວາມເມື່ອຍ ຈາກການຈ້ອງເບິ່ງຄອມພີວເຕີໄດ້ ເຊັ່ນຢຸດພັກສາຍຕາຄັ້ງລະ 15 ນາທີ ທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມການຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮັກສາສາຍຕາໄດ້.

7. ໃຊ້ຜ້າຈຸ່ມນໍ້າພໍຊຸ່ມ ແປະໄວ້ເທິງໜັງຕາ ແລະ ຫຼັບຕາຈັກ 2-3 ນາທີ ຫຼື ຈະໃຫ້ດີກວ່ານັ້ນ ປິດໄຟນອນພັກຈັກໜ້ອຍເພື່ອເປັນການຊາກພະລັງງານໃຫ້ກັບສາຍຕາກັບມາແຂງແຮງອີກຄັ້ງ.8. ສໍາລັບຄົນທີ່ໃສ່ຄອນແທັກເລນ ແຈຕາຈະແຫ້ງເພາະຫ້ອງທີ່ໃຊ້ຄອມພີວເຕີສ່ວນຫຼາຍເປັນຫ້ອງແອຣ໌ ເມື່ອບວກກັບຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດແຫ້ງ ການຢອດນໍ້າຕາທຽມກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕາກັບມາສົດຊຶ່ນອີກຄັ້ງ.

ຕົ້ນກະບອງເພັດ ຊ່ວຍໄດ້.

ລອງຫາຕົ້ນກະບອງເພັດຈັກຕົ້ນນ້ອຍໆມາວາງໄວ້ໃກ້ໆກັບໜ້າຈໍຄອມພີວເຕີເບິ່ງເພາະຕົ້ນກະບອງເພັດມີຄວາມສາມາດດູດຊັບລັງສີ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

Post a Comment

0 Comments