ສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກັບ ຮອລ໌ໂມນ ຂອງສາວໆ!!!

ຮອລ໌ໂມນຂອງຜູ້ຍິງເປັນສິ່ງເຂົ້າໃຈຍາກທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້າວອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກ  ແຕ່ຈະມີບາງສິ່ງທີ່ສາມາດມີອິດທິພົນກັນອາລົມຂອງສາວໆຄື:1. ກິນຂະໜົມປະສົມນ້ຳຕານຫລາຍເກີນໄປ: ການກິນຂະໜົມທີ່ປະສົມນ້ຳຕານຈຳນວນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕຸ້ຍ ແລະ ນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານຮອລ໌ໂມນ ອິນຊູລິນ (ຮອລ໌ໂມນທີ່ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ).

2. ຕຶງຄຽດໃນຕອນເດິກ: ລະດັບ ຮອລ໌ໂມນ ຄອລ໌ຕິຊອນ ຈະລຸດລົງໃນຕອນກາງຄືນ ຊຶ່ງຮອລ໌ໂມນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫລັບສະບາຍ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຕຶງຄຽດຕອນເດິກເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບ ຮອລ໌ໂມນ ຄອລ໌ຕິຊອນຂຶ້ນໆລົງໆ.3. ບໍ່ຍອມນອນ: ນອນບໍ່ຫລັບໃນຕອນກາງຄືນ ເມື່ອເຈົ້າອົດຫລັບອົດນອນ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຄອລ໌ຕິຊອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທໍາຮ້າຍລະບົບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກຫິວ ແລະ ຢາກກິນອາຫານ Junk Food ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ.

4. ກິນກາເຟຕອນແລງ: ການກິນກາແຟຕອນແລງ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ຢາກນອນ ແລະ ກະວົນກະວາຍໃນຕອນກາງຄືນ ໃຫ້ຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າ ຄວນກິນກາເຟໃນຕອນເຊົ້າ ຫລື ກ່ອນຈະແລງ 3 ໂມງເດີ້.5. ອອກກຳລັງກາຍບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຫລື ສະໝ່ຳສະເໝີ: ຮອລ໌ໂມນເອນໂດນຟິນ ຫລື ຮອລ໌ໂມນ ແຫ່ງຄວາມສຸກ ຈະຫລັ່ງເມື່ອເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍ ຫາກເຈົ້າເປັນຄົນມັກອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ຮອລ໌ໂມນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ພ້ອມຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.6. ປົນເປີຄວາມສຸກໄລຍະກ່ອນມີປະຈຳເດືອນດ້ວຍຂອງຫວານ: ຖ້າເຈົ້າກິນຂອງຫວານ ຫລື ນໍ້າຕານຫລາຍໆ ຈະສົ່ງຜົນກັບໄລຍະກ່ອນມີປະຈຳເດືອນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນຄົນອາລົມງຸດງິດຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ຢາກກິນຕ້ອງໄດ້ກິນ ທາງທີ່ດີຄວນຫາວິທີອື່ນໃນການປິ່ນປົວຕົວເອງເຊັ່ນ: ໄປທ່ຽວ, ໄປອອກກຳລັງ, ພົບປະເພື່ອນຝູງ ຫລື ເຮັດຫຍັງທີ່ຜ່ອນຄາຍແທນດີກວ່າ.

Post a Comment

0 Comments