ອັນຕະລາຍຈາກ ລັງສີຢູວີ ແລະ ແສງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ...

ໃນທຸກໆມື້ ເຮົາໄດ້ຮັບລັງສີຢູວີ ຈາກດວງຕາເວັນ ເຊິ່ງມີທັງປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີແຫລ່ງກຳເນີດແສງຕ່າງໆທີ່ສາມາດປ່ອຍລັງສີຢູວີໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງມາຈາກອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົານັ້ນເອງ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ຫລອດໄຟ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍວ່າລັງສີຢູວີທີ່ມາຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາແບບໃດແດ່.1. ລັງສີຢູວີ ຈາກແສງແດດ: ລັງສີຢູວີນັ້ນມີທັງປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຕໍ່ມະນຸດ ໂດຍລັງສີຢູວີ ໃນຂະໜາດຕ່ຳໆ ຈະຊ່ວຍໃນການສັງເຄາະວິຕາມິນດີທີ່ຜິວໜັງ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບໃນປະລິມານທີ່ສູງເກີນໄປ ລັງສີຢູວີບີ ຈະທຳລາຍຈຸລັງຜິວໜັງຊັ້ນໃນຫນັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜິວໄໝ້ແສບລອກ, ຜິວໝອງຄໍ້າ. ສ່ວນລັງສີຍູວີເອ ເມື່ອໄດ້ຜ່ານລົງໄປໄດ້ເຖິງຊັ້ນໜັງແທ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນໆ ຈະທຳລາຍຄໍລາເຈນ ແລະ ອີລາຕິນ ທຳລາຍໄຟໂບຮົບລາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຮ່ອງຮອຍຫ່ຽວຍານ, ຈຸດດ່າງດຳກົດພູມຄຸ້ມກັນຂອງຜິວໜັງ ທຳລາຍ DNA ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງກາຍພັນ ແລະ ແບ່ງຕົວຜິດປົກກະຕິ ຕາມມາດ້ວຍຊີ້ນປົ່ງ ຫລື ມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີຜິວຂາວຈະມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກມີເມລານິນ ທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງຢູ່ນ້ອຍກວ່ານັ້ນເອງ.2. ລັງສີຢູວີ ຈາກເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານ: ຄົົນທີ່ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານທຸກມື້ ຫລື ຄົົນທີ່ຕ້ອງນັ່ງໃກ້ເຄື່ອງປິ້ນເອກະສານ ມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບລັງສີອຸນຕ້າໄວໂອເລດ ເຊິ່ງເປັນແສງທີ່ອອກຈາກຫລອດຟລູອໍເລດເຊນ ທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງປິ້ນເອກະສານໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຫລອດທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປິ້ນເອກະສານເປັນຫລອດຟະລູອໍເລດເຊນ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ metal halide ຫລື quarts ແສງທີ່ອອກມາຈາກເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານເປັນແສງອຸນຕ້າໄວໂອເລດ ເຊິ່ງຖ້າຫາກສຳຜັດກັບດວງຕາໂດຍກົງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຄາຍເຄືອງຕາ, ປວດແສບຕາ ແລະ ມີອາການເຈັບຫົວໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກເທື່ອທີ່ອັດເອກະການຈະຕ້ອງປິດແຜ່ນປິດ cover ທຸກເທື່ອເພື່ອປ້ອງກັນແສງທີ່ຈະສຳຜັດກັບເຮົາໂດຍກົງ.3. ລັງສີຢູວີ ຈາກຫລອດໄຟຊະນິດຕ່າງໆ: ຫລອດໄຟແຕ່ລະປະເພດກໍ່ສາມາດປ່ອຍລັງສີອອກມາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າຫລາຍຫລືໜ້ອຍນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດ ບາງຊະນິດກໍ່ມີອັນຕະລາຍຫລາຍ ແຕ່ບາງຊະນິດກໍ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ແລະ ກໍ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາມັກພົບກັບຫລອດໄຟຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄປເບິ່ງກັນດີກວ່າວ່າ ຫລອດໄຟແຕ່ລະຊະນິດມີອັນຕະລາຍຫລາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

Post a Comment

0 Comments