ພຶດຕິກຳທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງ ສາວໆຫ້ອງການ...

ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເປັນສາວໆຫ້ອງການ ບາງຄົນໃຊ້ເວລາຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການຫລາຍກວ່າທີ່ເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ອງການນັ້ນມາຈາກຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລ້ວເຄີຍສັງເກດກັນນຳບໍ່ວ່າ… ມີຫລາຍພຶດຕິກຳ ທີ່ຈະບັ່ນທອນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເອງ
ສາວຫ້ອງການ ມັກນອນເດິກພຶດຕິກຳທໍາອິດເລີຍ ຖ້າຫາກສາວໆທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕຳແໜ່ງໃດ ການນອນເດິກ, ຕື່ນເຊົ້າ , ເວລານອນບໍ່ພຽງພໍ ແບບນີ້ບໍ່ດີກັບທັງໂຕເອງ ແລະ ວຽກເລີຍຮູ້ບໍ່ ເພາະສະນັ້ນຖ້າຫາກສາວໆ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າ ມີເວລາໃນການພັກຜ່ອນທີ່ໜ້ອຍຫລາຍຈົນເກີນໄປ ກໍ່ປັບປ່ຽນການເຮັດວຽກງານໃໝ່ ໃຫ້ເລິກວຽກໄວຂຶ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ ຫລືວ່າ ຈະພັກຫລັບໃນໄລຍະພັກທ່ຽງ 10-15 ນາທີກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກງານຫລາຍຂຶ້ນ, ງານບໍ່ເສຍ, ສຸຂະພາບບໍ່ເສຍນໍາ

ກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ

ສຳຫລັບການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກະເພາະອາຫານໄດ້ ອາດດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆ ທັງການກິນອາຫານຟ້າວຈົນເກີນໄປ, ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ, ການກິນອາຫານໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານຂອງເຮົາເຮັດວຽກບໍ່ປົກກະຕິ ເກີດເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານຕາມມາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄວນປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການກິນອາຫານໃໝ່, ເລືອກກິນອາຫານໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະ ປະລິມານສະໝ່ຳສະເໝີ.ກິນຈຸກຈິກຕະຫລອດມື້

ບັນຫາສຸຂະພາບສຳຫລັບສາວໆໄວເຮັດວຽກ...

ເວລານັ່ງເຮັດວຽກ ບິດໜຶ່ງກໍ່ຢາກນອນ ບຶດໜຶ່ງກໍ່ຈະຫລັບ ເລີຍຕ້ອງຫາຫຍັງມາກິນ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄາຍ ຄວາມລຶ້ງເຄີຍນີ້ ເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມຕຸ້ຍຂອງສາວໆໄດ້ ເພາະການກິນເຂົ້າໜົມຈຸກຈິກຕະຫລອດທັງມື້ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເໜັງຮ່າງກາຍໄປໃສເລີຍ ນັ່ງຢູ່ກັບບ່ອນ ຈະເກີດໄຂມັນສະສົມໄດ້ ດັ່ງນັ້ນປ່ຽນຈາກການກິນເຂົ້າໜົມມາເປັນເລືອກກິນຫມາກໄມ້ແທນຈະດີກວ່າພາຍກະເປົ໋າໜັກເກີນໄປ

ສໍາຫລັບ ສາວຫ້ອງການ ຍັງຈະຕ້ອງມີກະເປົ໋າເອກະສານ ກະເປົ໋າຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ ລວມນ້ຳໜັກທັງໝົດແລ້ວນີ້ກໍ່ຫລາຍພໍສົມຄວນ ການທີ່ເຮົາຕ້ອງພາຍກະເປົ໋າໜັກ ຖືສິ່ງຂອງຫລາຍໆຈະເຮັດໃຫ້ປວດໄຫລ່, ປວດຄໍ ລາມໄປຈົນເຖິງປວດຫົວ ແລະ ປວດຫລັງ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການຊຸດ ແລະ ເສື່ອມຂອງກະດູກຄໍຈົນທັບເສັ້ນປະສາດ ອາດເຮັດໃຫ້ແຂນຊາ ຫລື ອ່ອນແຮງໄດ້ ແລະ ການພາຍກະເປົ໋າໜັກໆ ຂ້າງດຽວເປັນເວລາດົນອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງຄົດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນເລືອກພຽງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພົກໄປມາຕະຫລອດທັງມື້ ລວມເຖິງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ເປ້ ແທນກະເປົ໋າພາຍຂ້າງດຽວ ເພື່ອຫລຸດອາການປວດໄຫລ່ຈາກການພາຍກະເປົ໋າຂ້າງດຽວເປັນເວລາດົນໆ.

Post a Comment

0 Comments