ການດື່ມກາເຟທີ່ດີ!!! ຕ້ອງມີວິທີ...

ຮູ້ບໍ່ວ່າການດືມກາແຟທີ່ພໍດີ ມັນເປັນຜົນດີກ່າທີ່ຄິດ ແຕ່ຈະດືມແນວໃດນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາມີມາບອກ.1 ບໍ່ດື່ມກາເຟຕອນທ້ອງວ່າງ: ເພາະກາເຟອິນ ຈະເລັ່ງການປ່ອຍກົດເປປຊິນ ແລະ ແກສຕຣິນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລໍາໃສ້ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

2 ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມກາເຟຊ່ວງບ່າຍ ແລະ ຄໍ່າ: ເພາະກາເຟອິນອາດເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບໄດ້.

3 ສັງເກດໂຕເອງ: ແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງ ກາເຟອິນບໍ່ເທົ້າກັນ ລອງເບິ່ງວ່າເວລາ ທີ່ດື່ມກາເຟແລ້ວມີອາການແບບໃດແດ່ ເພື່ອຫາປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ.4 ບໍ່ຄວນດື່ມກາເຟເພື່ອບັງຄັບໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກ: ບາງຄົນດື່ມກາເຟເພື່ອໃຫ້ຕາສະຫວ່າງ, ເຮັດວຽກໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ, ອົດຫຼັບອົດນອນ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕື່ນໂຕໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບສະໝອງແມ່ນຈະເມື່ອຍລ້າເກີນໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຕອບສະໜອງຊ້າລົງ.

5 ຄວນກິນແຄລຊ່ຽມເສີມ: ເຊັ່ນ ນົມ, ປາ, ຜັກ ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອທົດແທນແຄລຊ່ຽມທີ່ເສຍໄປກັບປັດສະວະ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ.6 ຢ່າລືມຜັກ, ໝາກໄມ້: ເພາະຂະບວນການຂົ້ວກາເຟເຮັດໃຫ້ເກີດສານອະນຸມູນອິສະລະໄດ້, ການກິນຜັກທີ່ມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ, ວິຕາມິນຊີ່, ວິຕາມິນອີ ເຊັ່ນ: ແຄຣອດ, ໝາກກ້ຽງ, ສີດາ, ປະເພດຜັກໃບຂຽວ, ໝາກເລັ່ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕ້ານສານອະນຸມຸນອິດສະລະໄດ້.

ພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມ ປະລິມານການດື່ມໃຫ້ເໝາະສົມ ຄືບໍ່ເກີນ 300 ມິນລີກຣາມ ຕໍ່ມື້ ຫຼື ບໍ່ເກີນມື້ລະ 3 ຈອກນັ້ນເອງ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍໄດ້.

Post a Comment

0 Comments