ຄີມທຽມສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງນັກດື່ມ ກາເຟທັງຫລາຍ...

ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າປະຈຸບັນກາເຟເປັນເຄື່ອງດື່ມຍອດຮິດຂອງຄົນໄວເຮັດວຽກ ຊຶ່ງລົດຊາດທີ່ມັກກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນມັກໃສ່ນ້ຳຕານເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫວານ ບາງຄົນມັກໃສ່ຄີມທຽມເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຫອມ, ມັນ ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າຄີມທຽມເປັນໄຂມັນຊະນິດໜຶ່ງຮຽກວ່າໄຂມັນທຣານສ໌ (trans fat) ໄດ້ຈາກການນຳໄຂມັນບໍ່ອິ່ມຕົວ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນຖົ່ວເຫລືອງ ມາອັດໄຮໂດນເຈນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂງເປັນໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນຜົງຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີກົດໄຂມັນທຣານສ໌ຫລາຍໆ ຈະເປັນການເພີ່ມລະດັບ LDL (Low Density Lipoprotein) ຊຶ່ງເປັນຄໍເລດເຕີລໍຊະນິດຮ້າຍໃນເລືອດ ແລະ ລຸດລະດັບ HDL (High Density Lipoprotein) ຊຶ່ງເປັນຄໍເລດເຕີລໍຊະນິດດີໃນເລືອດເນື່ອງຈາກໄຂມັນທຣານສ໌ເປັນໄຂມັນ ທີ່ເກີດຈາກການແປຮູບ ຊຶ່ງຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ຍາກກວ່າໄຂມັນຊະນິດອື່ນ ເຮັດໃຫ້ຕັບຕ້ອງສະລາຍໄຂມັນທຣານສ໌ດ້ວຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກການຍ່ອຍສະລາຍໄຂມັນຕົວ ອື່ນຈຶ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາວະທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບຮ່າງກາຍຄື ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ, ພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ, ພະຍາດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ມີພາວະການເຮັດວຽກຂອງຕັບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ໄຂມັນສ່ວນເກີນເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ.ນອກຈາກນີ້ ພິດໄພຂອງໄຂມັນທຣານສ໌ໄດ້ຮັບການພິສູດໂດຍງານວິໄຈຂອງຮາລ໌ວາດ ຊຶ່ງຕິດຕາມຜົນ ສຳລວດຂອງປະຊາຊົນລາວແປດໝື່ນຄົນເປັນເວລາດົນ 12 ປີ ໂດຍຈຳແນກອອກເປັນກຸ່ມໆ ຕາມຊະນິດທີ່ມາຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາລະຫວ່າງການວິໄຈ ແລ້ວປຽບທຽບກັນວ່າກາບໍລິໂພກແຫລ່ງພະລັງງານແບບໃດຈະເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຫລາຍກວ່າກັນ ໂດຍໃຊ້ກຸ່ມທີ່ໄດ້ພະລັງງານເພີ່ມມາຈາກຄາລ໌ໂບໄຮເດຣ ເປັນຕົວຕັ້ງ.ຈາກງານວິໄຈນີ້ພົບວ່າ: ພວກທີ່ໄດ້ພະລັງງານຈາກໄຂມັນທຣານ ປ່ວຍເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຫລາຍກວ່າພວກທີ່ໄດ້ພະລັງງານຈາກຄາລ໌ໂບໄຮເດຣຕເຖິງ 93 ເປີເຊັນ ສ່ວນພວກທີ່ໄດ້ພະລັງງານຈາກໄຂມັນອິ່ມຕົວເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຫລາຍກວ່າພວກທີ່ໄດ້ ພະລັງງານຈາກຄາລ໌ໂບໄຮເດຣຕ 17 ເປີເຊັນ ແລະ ພວກທີ່ໄດ້ພະລັງງານເພີ່ມມາຈາກໄຂມັນບໍ່ອິ່ມຕົວນັ້ນເປັນພະຍາດນ້ອຍກວ່າພວກທີ່ໄດ້ພະລັງງານເພີ່ມຈາກຄາລ໌ໂບໄຮເດຣຕ ງານວິໄຈນີ້ເປັນຫລັກຖານຢືນຢັນວ່າໄຂມັນທຣານສ໌ຮ້າຍທີ່ສຸດ.ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກາເຟຈອກຕໍ່ໄປໃນມືເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຄວນມີຄີມທຽມເປັນສ່ວນປະສົມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂໍແນະນຳໃຫ້ຫັນມາດື່ມນົມແທນດີກວ່າ ແຕ່ຖ້າຍັງຢຸດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວນດື່ມກາເຟໃນປະລິມານທີ່ພໍເໝາະ.

Post a Comment

0 Comments