ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຖືກວິທີ ໃນເວລາອອກກໍາລັງກາຍ!!!

ນົນທ໌ ອັລພາຊນ໌ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທະຍາສາດການກິລາ ໄດ້ກ່າວເຖິງການດື່ມນໍ້າເວລາທີ່ເຮົາອອກກໍາລັງກາຍວ່າ:1. ເຄີຍໄດ້ຍິນສະພາວະການຂາດນໍ້າ ຫຼືບໍ? ເຮົາສາມາດໃຊ້ວິທີການຊັ່ງນໍ້າໜັກຕົວເອງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອເບິ່ງວ່າເຮົາເສຍນໍ້າໄປເທົ່າໃດກັບການອອກກໍາລັງກາຍນັ້ນໆ.

2. ສາມາດວັດແທກສະພາວະຂາດນໍ້າໄດ້ຈາກສີຂອງປັດສະວະ, ຖ້າສີໃສ ຫຼື ເຫຼືອງອ່ອນໆ ສະແດງວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຂາດນໍ້າ, ແຕ່ຖ້າສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ຫຼື ສີນໍ້າຕານ ສະແດງວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຂາດນໍ້າ, ຢ່າລືມວ່າການຮັບປະທານອາຫານເສີມ, ວິຕາມິນ B ແລະ C ອາດເຮັດໃຫ້ປັດສະວະປ່ຽນສີໄດ້.3. ກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ. ເຮົາຄວນດື່ມນໍ້າປະມານ 500- 600 ມິນລີລິດ ແລະ ກໍ່ດື່ມອີກ 200-300 ມິນລີລິດ ປະມານ 10 -20 ນາທີກ່ອນການອອກກໍາລັງກາຍ (ຄ່ອຍໆດື່ມບໍ່ແມ່ນວ່າກືກດຽວໝົດ).

4. ລະຫວ່າງການຫຼິ້ນກິລາເຮົາກໍ່ຄວນດື່ມປະມານ 200-300 ມິນລີລິດ ທຸກໆ 10 -20 ນາທີ ຫຼື ປະມານ 600-1,200 ມິນລີລິດ ຕໍ່ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຂອງການອອກກໍາລັງກາຍນັ້ນໆ.5. ຫຼັງຈາກອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວກໍ່ຄວນຮັບປະທານນໍ້າປະມານ 1,200-1,400 ມິນລີລິດ ຕໍ່ນໍ້າໜັກຂອງຕົວ ໜຶ່ງກິໂລທີ່ຫາຍໄປໃນພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວ.

6. ສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປທີ່ອອກກໍາລັງກາຍປະມານ 1-2 ຊມ. ພຽງແຕ່ດື່ມນໍ້າລ້າແລ້ວກໍ່ພໍ.7. ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ອອກກໍາລັງກາຍໜັກໆ ເປັນເວລາ 3-5 ຊມ. ຄວນຈະດື່ມພວກນໍ້າປະສົມເກືອແຮ່.

8. ຖ້າເຮົາດື່ມນໍ້າປະລິມານນໍ້າທີ່ພຽງພໍ ແລະ ພໍດີ ເທົ່ານີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອອກກໍາລັງກາຍໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ.

Post a Comment

0 Comments