ພະຍາດອັນຕະລາຍຈາກໄພລະດູຝົນ!!!

ເມື່ອລະດູຝົນມາຮອດແລ້ວບໍ່ພຽງນຳຄວາມຊຸ່ມຊື່ນມາຝາກຜືນດິນ ແລະ ຜູ້ຄົນ ແຕ່ຝົນທີ່ຕົກຍັງມາພ້ອມພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງລະວັງປັດໄຈສຳຄັນພະຍາດລະບາດໃນລະດູຝົນ.ສຳລັບໃນລະດູຝົນສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປກໍ່ຄືມີຝົນຕົກ, ອາກາດເຢັນລົງ ແລະ ຊຸ່ມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດບາງຊະນິດຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດົນຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໄວຣັສ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ໃນລະດູຝົນກໍ່ຈະເປັນໄລຍະທີ່ສັດບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຍຸງລາຍມີການຈະເລີນພັນ ແລະ ມີໂອກາດສຳຜັດກັບຄົນຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ ນອກຈາກນັ້ນໃນບາງບ່ອນຍັງມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ.

ສັງເກດແບບໃດວ່າເຈັບປ່ວຍແລ້ວ

ສຳລັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຫລືພະຍາດຕິດເຊື້ອ ອາການທໍາອິດທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄືເປັນໄຂ້ ຊຶ່ງຖ້າເປັນໄຂ້ຫວັດທຳມະດາຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ເຈັບຄໍ, ໄອ, ຄັນດັງ, ມີນ້ຳມູກ ແຕ່ຖ້າອາການຮຸນແຮງເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຫລືປອດບວມຜູ້ປ່ວຍກໍ່ຈະມີໄຂ້ສູງ, ເຈັບຫົວຫລາຍຫລືມີອາການຫອບຫືດ.ຖ້າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກໂດຍທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແຕ່ຈະເປັນໄຂ້ສູງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ຮາກ ໂດຍຜູ້ປ່ວຍຈະມີໄຂ້ສູງຢູ່ປະມານ 2-4 ມື້ ແລະ ເມື່ອໄຂ້ຫລຸດກໍ່ອາດຈະມີເລືອດອອກຫລືຊັອກໄດ້ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບພະຍາດນີ້ໃນເດັກນ້ອຍ.

ສາເຫດສຳຄັນຂອງພະຍາດລະບາດໃນລະດູຝົນ

ຄວາມເຈັບປ່ວຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດູຝົນສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການຕາກຝົນຫລືເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມປຽກຊຸ່ມເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຫລຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມຕ້ານທານຫລຸດລົງ ປະກອບກັບເຊື້ອພະຍາດບາງຊະນິດມີຄວາມແຂງແຮງຂຶ້ນຕາມລະດູການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນການປິ່ນປົວພະຍາດລະບາດໃນລະດູຝົນ

ວິທີການເບິ່ງແຍງໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືກັນແຕ່ວິທີການປິ່ນປົວຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໂດຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຫລືປອດບວມ ຊຶ່ງເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ໃນບາງກໍລະນີແພດອາດຈະໃຫ້ຢາຕ້ານໄວຣັສ ແລະ ປິ່ນປົວແບບເບິ່ງອາການສ່ວນໄຂ້ເລືອດອອກໃນໄລຍະທີ່ໄຂ້ຫລຸດ ແລະ ອາດເກີດອາການຊັອກ ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງມີການໃຫ້ນ້ຳເກືອຫລືຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ.ພະຍາດລະບາດໃນລະດູຝົນເບິ່ງແຍງປ້ອງກັນແບບໃດ?

ສຳລັບໃນລະດູຝົນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄື: ປິ່ນປົວຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ, ຖ້າຕາກຝົນໂຕປຽກກໍ່ຄວນຮີບອາບນ້ຳ,ເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ໂດຍສະເພາະຫົວໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ຖ້າໃນເຮືອນມີແຫລ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍກໍ່ຄວນກຳຈັດ ຖ້າມີຝົນຕົກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຂັງກໍ່ຢ່າໄປແຊ່ນ້ຳ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ມີບາດແຜຢູ່ຕີນຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ຄວນໃສ່ເກີບບູທຫລືຖ້າຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວນຮີບເຮັດຄວາມສະອາດຕີນ ໂດຍໃຊ້ສະບູ ແລະ ເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ແຫ້ງນອກຈາກນັ້ນຍັງຄວນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະຫມ່ຳສະ ເໝີ, ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິໂດຍສະເພາະເປັນໄຂ້ກໍ່ບໍ່ຄວນຫາຊື້ຢາມາກິນເອງ ເພາະຢາບາງຊະນິດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີອາການຮ້າຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນຢາແກ້ໄຂ້ທີ່ມີລິດແຮງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກມີເລືອດອອກງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ.ດັ່ງນັ້ນຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງຄວນໄປພົບໝໍ ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວຫລືຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 65 ປີ ຫລືຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວຊຳເຮື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາດປອດ, ມະເຮັງ, ພະຍາດຫົວໃຈ ເນື່ອງຈາກອາດຈະມີອາການປ່ວຍຮຸນແຮງຫລາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິໄດ້.

Post a Comment

0 Comments