ການດື່ມກາເຟ ດີຕໍ່ຫົວໃຈແທ້ຫຼືບໍ່...

ມີຜົນງານວິໄຈລ່າສຸດບອກວ່າ ການດື່ມກາເຟອາດຊ່ວຍຊຳລະລ້າງຫລອດເລືອດຫົວໃຈ ງານວິໄຈເລື່ອງນີ້ເປັນຂອງນັກວິໄຈ ສ.ເກົາຫລີ ຊຶ່ງເຜີຍແຜ່ໄວ້ໃນວາລະສານ ບອກວ່າຄົົນທີ່ດື່ມກາເຟມື້ລະ 3 ເຖິງ 5 ຈອກມີທ່າອ່ຽງໜ້ອຍທີ່ຈະມີສັນຍານບົ່ງບອກອາການຂອງພະຍາດຫົວໃຈ. ທີ່ຜ່ານມາມີຜົນການສຶກສາຫລາຍຢ່າງທີ່ບອກວ່າການດື່ມກາເຟເປັນປັດໄຈສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນການມີຄໍເລດເຕີລໍເພີ່ມຫລືຄວາມດັນສູງຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ງານວິໄຈອັນອື່ນໆບອກວ່າກາເຟຊ່ວຍປົກປ້ອງຫົວໃຈ ເຊີ່ງຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສະຫລຸບເລື່ອງນີ້ ແລະ ງານວິໄຈອັນລ່າສຸດນີ້ກໍ່ພຽງເປີດປະເດັນໃຫ້ຖຽງກັນເລື່ອງນີ້ຕໍ່ໄປ.ນັກວິໄຈ ສ.ເກົາຫລີ ວິເຄາະຜົນການສະແກນຫົວໃຈຂອງພະນັກງານບໍລິສັດທັງເພດຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 25, 000 ຄົົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳພົບວ່າພະນັກງານທີ່ດື່ມກາເຟມີໂອກາດເກີດການສະສົມຂອງແຄວຊ່ຽມທີ່ຝາໃນຫລອດເລືອດໂຄໂລນາລີ ຊຶ່ງເປັນຫລອດເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງຫົວໃຈໜ້ອຍກວ່າຄົົນທີ່ບໍ່ໄດ້ດື່ມ.ໃນການວິເຄາະນັກວິໄຈເບິ່ງທ່າອ່ຽງການເກີດພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອມີການກໍ່ໂຕຂອງຝາຫລອດເລືອດ ໂດຍອາດຈະເປັນຜົນຈາກການມີແຄວຊ່ຽມຫລືໄຂມັນໄປເກາະຢ່າງໃດກໍ່ດີບໍ່ພົບວ່າມີກຸ່ມໂຕຢ່າງຄົນໃດປ່ວຍເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແຕ່ພົບວ່າມີການສະສົມຂອງແຄວຊ່ຽມໃນຫລອດເລືອດໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງກວ່າ 1ໃນ 10.ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳຜົນສະແກນທັງໝົດທີ່ໄດ້ ມາປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງແຕ່ລະຄົນໂດຍພິຈາລະນາລວມເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຢ່າງເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ອອກກຳລັງກາຍ, ປະຫວັດການປ່ວຍເປັນພະຍາດຫົວໃຈພາຍໃນຄອບຄົວ ຢ່າງໃດກໍ່ດີນັກວິໄຈບອກວ່າຍັງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີ່ມເພື່ອຢືນຢັນເລື່ອງນີ້.

Post a Comment

0 Comments