ເຫດຜົນດີໆ ທີ່ຄວນຍິ້ມ...

ເມື່ອປຽບທຽບການຍິ້ມກັບການສະແດງສີໜ້າແບບອື່ນ ເຊັ່ນ: ຮ້າຍ, ເສົ້າ, ເຄັ່ງຂຶມ, ກັງວົນ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວຈະພົບວ່າ ການຍິ້ມໃຊ້ກ້າມຊີ້ນໜ້າໜ້ອຍກວ່າການສະແດງສີໜ້າແບບອື່ນຫລາຍໆ ການຍິ້ມຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍກວ່າ ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເບິ່ງດີກວ່າການສະແດງສີໜ້າແບບອື່ນໆນໍາ.– ເພື່ອໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເທິງໜ້າໄດ້ເຮັດວຽກນຳ

– ຖ້າຍິ້ມໃຫ້ຄົນອື່ນຈະມີຄົນຍິ້ມຕອບ

– ການຍິ້ມເປັນການເລີ່ມຕົ້ນແຫ່ງມິດຕະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ

– ຖ້າບໍ່ຍອມຍິ້ມ ແລ້ວໃຜຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າມີແກ້ມບ່ອງທີ່ໜ້າຮັກທີ່ສຸດ– ເມື່ອເຈົ້າເຮັດຜິດແລ້ວຖືກຈັບໄດ້ ການແກ້ໂຕກໍ່ມີແຕ່ຈະກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແຕ່ການຍິ້ມແບບວ່າ ຮູ້ສຶກຜິດ!! ເຈົ້າຈະເບິ່ງຄື ຄົນທີ່ສຳນຶກຜິດ ແລ້ວແມ່ນໃຜ ຈະກ້າຮ້າຍ

– ຍິ້ມງົດງາມ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໜ້າຕາທຳມະດາໆ ເບິ່ງເດັ່ນຂຶ້ນຈົນໜ້າປະຫລາດໃຈ

– ການຍິ້ມໃນມື້ທີ່ເມື່ອຍລ້າ ຫລື ເບື່ອສຸດໆໃນຊີວິດ ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ– ຖ້າເຈົ້າເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ໃຫ້ຍິ້ມຫລາຍໆ ເປັນການຊົດເຊີຍ

– ຮອຍຍິ້ມເປັນສັນຍານບອກໃຜໆ ວ່າເຈົ້າພ້ອມຈະເປີດໃຈແລ້ວ

– ຍິ້ມດີໆ ພຽງເທື່ອດຽວດີກວ່າຄຳເວົ້າເປັນແສນຄຳຍິ້ມເກີດຂຶ້ນໄດ້ແບບໃດ

ຮອຍຍິ້ມ ເກີດຈາກການເຮັດວຽກງານຂອງກ້າມຊີ້ນ 2 ກ້ອນໃຫຍ່ ຄື: ໄຊໂກເມຕິກ, ເມເຈີ (Zygomatic major) ທີ່ຈະຊ່ວຍດຶງມຸມປາກໃຫ້ຍົກຂຶ້ນໄປຫາໂໜກແກ້ມ ແລະ ອອລບິຄິວລາລິດ ອໍຄິວໄລ (Orbicularis Oculi) ທີ່ຈະຊ່ວຍດຶງຊີ້ນແກ້ມ ແລະ ເບົ້າຕາໃຫ້ຍົກຂຶ້ນ.ຍິ້ມມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍແບບໃດ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ເມື່ອກ້າມຊີ້ນໜ້າ ເຄື່ອນໄຫວຈົນເກີດເປັນຮອຍຍິ້ມ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເລືອດແດງທີ່ໄປລ້ຽງສະຫມອງມີອຸນຫະພູມຫລຸດລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ເຊິ່ງຈະກົງກັນຂ້າມກັບການເຮັດໜ້າຄິ້ວຫຍຸ້ງ ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້າມຊີ້ນໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ແລະ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ນອກຈາກນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄົນເຮົາຍິ້ມ ຫົວໃຈຈະເຕັ້ນຊ້າໆ ຄວາມດັນເລືອດຫລຸດລົງ, ລະບົບຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຈະຜ່ອນຄາຍ, ຕ່ອມຫມາກໄຂ່ຫລັງຈະເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ຮໍໂມນ ອະດຣີນາລີນ ຊຶ່ງເປັນຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມຄຽດຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກມາໜ້ອຍລົງນໍາອີກ ການຍິ້ມຈຶ່ງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຄຽດໄດ້ການຍິ້ມມີຄວາມສຳພັນກັບຄວາມສຸກແບບໃດ

ເປັນທີ່ສົງໄສກັນຫລາຍວ່າ ຄົນເຮົາມີຄວາມສຸກແລ້ວຈຶ່ງຍິ້ມ ຫລື ຍິ້ມກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງມີຄວາມສຸກ ເຮັດໃຫ້ນັກວິຊາການຕ້ອງເຮັດການສຶກສາວິໄຈໃນເລື່ອງນີ້ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ ກໍ່ພົບວ່າ ເປັນໄປໄດ້ທັງສອງຢ່າງ ນັ້ນຄື ເມື່ອຄົນເຮົາຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ເຮົາຈະສະແດງອອກທາງສີໜ້າດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແຕ່ກໍ່ມີບາງຄົນຄືກັນທີ່ມັກເກັບກົດອາລົມຂອງຕົນ ເວລາມີຄວາມສຸກກໍ່ຍັງພະຍາມບັງຄັບສີໜ້າໃຫ້ເບິ່ງເຄັ່ງຂຶມ ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ກ້າມຊີ້ນໜ້າຫລາຍກວ່າ ເສຍພະລັງງານຫລາຍກວ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເຖິງແມ່ນຄົນເຮົາຈະຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເມື່ອຍິ້ມແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງ ຈະຮູ້ສຶກວ່າ ອາລົມດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

Post a Comment

0 Comments