ແຈ້ງການ: ຜ່າຕັດຟຣີ (ສົບແວ່ງ- ເພດານໂວ່- ແປ້ວ- ໆລໆ)

ເຖີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກທ່ານໃນຂອບເຂດແຂວງວຽງຈັນຫຼືໄກ້ຄຽງ ທີ່ມີລູກຫຼານຍາດພີ່ນ້ອງຫຼືຄົນຮູ້ຈັກທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັນ ປາກແວ່ງເພດານໂວ້, ຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ,ຮອຍແປ້ວຕິດຈ່ອງ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ໜ້າທີ່ການຂອງອະໄວຍະວະ ຫຼື ຄວາມຈົບງາມ.ໃຫ້ເຂົ້າມາກວດເພື່ອຜ່າຕັດປົວແປງ ໂດຍທີມງານຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດ ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດເກົາຫຼີ.


ສະຖານທີ່: ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາກວດໄດ້ຢູ່ທີ່ໜ່ວຍງານກວດເຂດນອກໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ, ວັນຈັນ-ສຸກ, ເວລາ:ຕອນເຊົ້າ 8:00-11:30 ແລະ ຕອນແລງ 13:30-15:30.[ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດມື້ຜ່າຕັດ ທີ 7-8-9-10/11/2018 ]


ມື້ຜ່າຕັດ ວັນທີ 7-8-9-10-11/11/2018 ທີ່ຫ້ອງຜ່າຕັດໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ.


ໝາຍເຫດ:
- ຄົນເຈັບທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າມາກວດກັບທ່ານໝໍຜ່າຕັດກ່ອນເພື່ອຂື້ນ. ແຜນຜ່າຕັດກ່ອນມື້ຜ່າຈັດຈິງ.
- ການຜ່າຕັດແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປີ່ນປົວປະຊາຊົນລາວເຮົາ.
- ສອບຖາມຂໍ້ມູນຫຼືຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ = ດຣ ເພັດນຸລາດ ພັນນະວົງ,
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພາຍນອກ, ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ.
02022252526.Post a Comment

0 Comments