ຜົນວິໄຈຢືນຢັນ ໂທລະສັບມີຜົນຕໍ່ການນອນ ແລະ ອາລົມຂອງລູກນ້ອຍ!!!

ແມ່ທຸກຄົນໜ້າຈະພົບບັນຫາລູກຕິດມືຖື ກໍ່ໜ້າຈະເປັນກັນທຸກເຮືອນ ເພາະທຸກເຮືອນກໍ່ມີມືຖືໃຫ້ລູກໃຊ້ກັນໝົດ ເຊິ່ງເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ 5 ໄປຫມົດແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນເຮົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຢ່າເອົາໂທລະພາບໄວ້ໃນຫ້ອງລູກ ແຕ່ມື້ນີ້ ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແຄລິຟໍເນຍ ອອກມາຢືນຢັນເພີ່ມວ່າ ຈໍນ້ອຍໆເຊັ່ນ ຈໍໂທລະສັບ ກໍ່ມີຜົນກັບການນອນຂອງລູກນ້ອຍນໍາເຊັ່ນກັນ.ໂດຍການທົດລອງ ໄດ້ທົດລອງກັບເດັກນ້ອຍໃນເກດ 4 ເຖິງ ເກດ 7 ໃນໂຮງຮຽນ Massachusetts Childhood Obesity ດ້ວຍການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການນອນຫລັບ ແລະ ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ:

- ເດັກນ້ອຍທີ່ນອນກັບໂທລະສັບມືຖື ຫລື ແທັບເລັດ ຈະນອນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນຫຍັງໃນຫ້ອງສະເລ່ຍ 20.6 ນາທີ.- ເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດໂທລະສັບຈະຮູ້ສຶກວ່າ ມີບັນຫາການນອນຫລາຍກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຫລັບກັບໂທລະພາບ.

- ເວລາເດັກນ້ອຍຫລິ້ນເກມ ຫລື ເບິ່ງໂທລະພາບດົນໆເຮັດໃຫ້ນອນໄດ້ໜ້ອຍລົງ.

- ແສງສີຟ້າເທິງໜ້າຈໍໂທລະສັບ ມີຜົນຢ່າງຮຸນແຮງກັບສານ ເມລາໂທນິນ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການກະຕຸ້ນອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເດັກນ້ອຍ ແລະ ການຄວບຄຸມອາລົມຕ່າງໆນໍາ.ສຳລັບແມ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈະແກ້ບັນຫາແບບໃດກັບລູກ ແນະນຳໃຫ້ອອກກົດຫລຸດການຫລິ້ນໂທລະສັບໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ດົນຈົນເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງກົດ, ວາງເປັນບ່ອນໃຫ້ກັບໂທລະສັບ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ນຳໄປຫລິ້ນເທິງຕຽງ ຫລື ນຳໄປໃກ້ໂຕເທົ່າໃດ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ສ່ວນແມ່ທີ່ມີລູກອ່ອນ ກໍ່ແນະນຳວ່າ ໃຫ້ຖິ້ມໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງລູກໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ກັນໄວ້ກ່ອນດີກວ່າແກ້.

Post a Comment

0 Comments