ຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງນີ້ເດັດຂາດ!!!

ຜູ້ຍິງ ຕ້ອງຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າເອິກ, ປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສາວໆຄິດໜັກ, ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະມີອາການຂ້າງຄຽງ ທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ມີວັນເຂົ້າໃຈ ເພາະອາການເຈັບທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນນັ້ນທໍລະມານຫຼາຍ, ມື້ນີ້ ເຮົາມີສາລະດີໆມາຝາກທຸກທ່ານ ວ່າໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນມີຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ ເພາະຖ້າເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນເສຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາເຮັດວຽກໜັກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະຍັງອາດເພີ່ມອາການເຈັບທ້ອງ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນມີ1. ບໍ່ຄວນມີເພດສໍາພັນ

2. ບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດແອວກໍຮໍລ

3. ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທອດ,ຈືນ ທີ່ມັນເກີນໄປ4. ບໍ່ຄວນກິນໝາກໄມ້ແຊ່ເຢັນ ແລະ ບໍ່ຄວນດື່ມເຄື່ອງດື່ມແຊ່ເຢັນ

5. ບໍ່ຄວນນຸ່ງໂສ້ງທີ່ຮັດຈົນເກີນໄປ

6. ບໍ່ດື່ມຊາ ແລະ ກາເຟ7. ບໍ່ຄວນອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງໜັກ

8. ບໍ່ຄວນກິນເຄັມຈົນເກີນໄປສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະຈໍາເດືອນມາປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ເຈັບທ້ອງໃນຊ່ວງມີປະັຈຳເດືອນ.

Post a Comment

0 Comments