ວິຕາມິນບຳລຸງສະຫມອງ ສຳລັບສາວຫລຸດນ້ຳໜັກ!!!

ນອກຈາກສາວໆ ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມອາຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ, ເຮັດສະມາທິໃນການຫລຸດນ້ຳໜັກແລ້ວ ການໃຊ້ວິຕາມິນກໍ່ເປັນໂຕຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳໜັກໄດ້ນໍາອີກ ອີກທັງຍັງເປັນການບຳລຸງສະຫມອງໄປໃນໂຕ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍ 7 ວິຕາມິນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:1. ວິຕາມິນເອ: ຄວນກິນເມັດລະ 10,000 IU ຫລື ໄດ້ຮັບຈາກການກິນອາຫານທຳມະຊາດທີ່ມີສານເລຕິນອນ ຫລື ເບຕາແຄໂລທີນ ເຊັ່ນ: ກາລົດ, ໝາກອຶ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກມ່ວງສຸກ, ໝາກຮຸ່ງສຸກ ແລະ ຜັກໃບຂຽວ ເປັນຕົ້ນ.

2. ວິຕາມິນຊີ : ຄວນກິນເມັດລະ 500 ມິລິກຣາມ ຫລື ຈາກອາຫານທຳມະຊາດ ຈຳພວກຜັກສົດ, ຫມາກໄມ້ສົດ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ສະຕໍເບີລີ, ກີວີ, ໝາກສີດາ, ໝາກເພັດ ແລະ ມັນຝຣັ່ງ.3. ວິຕາມິນດີ: ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມເມັດລະ 1,000 IU ຫລື ກິນໄດ້ຈາກອາຫານທຳມະຊາດ ຈຳພວກນ້ຳມັນຕັບປາ ປາທູນ້າ, ປາແຊວມອນ ແລະ ປາຊາດີນ

4. ວິຕາມິນອີ: ເມັດລະ 400 IU ຫລື ກິນໄດ້ຈາກອາຫານທຳມະຊາດ ຈຳພວກນ້ຳມັນພືດເຊັ່ນ: ເຂົ້າວີດ, ຖົ່ວເປືອກແຂງ ແລະ ເມັດພືດ5. ວິຕາມິນບີ1: ຄວນກິນປະມານ 100 ມິລິກຣາມ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າສະຫມອງຍັງມຶນງົງຢູ່ໃຫ້ກິນເທື່ອລະ 2 ເມັດ ຫລື ສາມາດກິນໄດ້ຈາກອາຫານທຳມະຊາດ ຈຳພວກຊີ້ນປາ, ເຂົ້າກ້ອງ, ຂະໜົມປັງໂຮນວີດ, ທັນຍະພືດທີ່ເສີມຄຸນຄ່າ, ມັນຝຣັ່ງ, ຖົ່ວເປືອກແຂງ ແລະ ຖົ່ວເມັດແຫ້ງ.

6. ວິຕາມິນບີ6: ຄວນກິນເສີມ 1 ເມັດ ຫລື ສາມາດກິນໄດ້ຈາກອາຫານທຳມະຊາດ ຈຳພວກຊີ້ນປາ, ຂະໜົມປັງໂຮນວີດ, ທັນຍະພືດ, ຖົ່ວເປືອກແຂງ, ກ້ວຍ, ຖົ່ວເຫລືອງ.7. ບີຄອມເພັກ 1 ເມັດ: ສໍາຫລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການບຳລຸງສະຫມອງໃຫ້ກິນເລັກຊິຕິນເຂົ້າໄປນໍາປະມານ 1 ເມັດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວິຕາມິນກໍ່ເປັນພຽງອີກໂຕຊ່ວຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳຫລັບການຫລຸດນ້ຳໜັກແບບໃດກໍ່ຍັງຕ້ອງອາໄສການອອກກຳລັງກາຍ, ການປັບປ່ຽນການກິນອາຫານ ແລະ ມີສະມາທິຢ່າງຕັ້ງໃຈ.

Post a Comment

0 Comments