ກິນຜັກບໍ່ຖືກວິທີເຮັດໃຫ້ເກີດໂທດໄດ້!!!

ເມື່ອເວົ້າເຖີງອາຫານສໍາລັບສຸຂະພາບແລ້ວ ຕ້ອງມີຜັກຈັດຢູ່ໃນຈໍາພວກນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າຜັກ ນັ້ນເປັນປະໂຫຍດກັບເຮົາຫຼາຍ ແຕ່ຫາກວ່າກິນບໍ່ຖືກວິທີ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກດິບ) ຜັກທີ່ວ່າເປັນປະໂຫຍດນັ້ນກໍ່ອາດຈະເປັນໂທດຕໍ່ກັບເຮົາກໍ່ໄດ້.1. ຖົ່ວງອກ: ເຮົາກິນຖົ່ວງອກບໍ່ວ່າຈະເປັນສຸກຫຼືດິບ ຕາມສະຖານະການຂອງການແຕ່ງກິນຂອງໃຜລາວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ໃນຖົ່ວງອກນັ້ນມີທັງໂປຣຕີນ ວິຕາມິນຊີ ວິຕາມິນບີ12, ທາດເຫຼັກ ແລະ ເລຊີທິນ ລ້ວນແຕ່ເປັນສານອາຫານທີ່ມີຜະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຖ້າຈະເລືອກກິນຖົ່ວດີບກໍ່ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຖົ່ວງອກດິບມີສານມີສານໄຟເຕັດ ທີ່ຂັດຂວາງການດູດຊືມສານອາຫານບາງຢ່າງເຂົ້າສູ່ຮ່່າງາກາຍ.

2. ຖົ່ວຍາວ: ວິຕາມິນຊີ ແລະ ມີທາດເຫຼັກ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນຖົວຍາວຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະໃນຖົ່ວຍາວດິບນັ້ນມີແກ໊ສປະລິມານຫຼາຍ ແກ໊ສຄາຣ໌ບອນໄດອອກໄຊດ໌, ມີເທນ ແລະ ຊັລເຟີຣ໌ ໄດອອກໄຊດ໌ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແໜ້ນທ້ອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຂະບວນການໃນການຍ່ອຍເມັດ ແລະ ເປືອກຂອງໝາກຖົ່ວໂດຍແບັກທີເຣຍໃນລໍາໄສ້ໃຫຍ່3. ຜັກຕະກຸນກະລໍາປີ: ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ ກະລໍາປີ, ກະລໍາດອກ, ບຣັອກໂຄລີ ຊື່ງຜັກກຸ່ມນີ້ຈະມີສານກອຍໂຕເຈນ ຊຶ່່ງຈະໄປຂັດຂວາງການທໍາງານຂອງຕອມໄທລອຍດ໌ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນໍາໄອໂອດິນໃນເລືອດໄປໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍ ໃນໄລຍະຍາວອາດຂະເປັນພະຍາດຄໍພອກໄດ້ ແຕ່ໃນໄລຍະສັ້ນຫາກກິນຫຼາຍເກີນໄປອາດເກີດອາການທ້ອງອືດ ເພາະອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ.

4. ໜໍ່ໄມ້-ມັນຕົ້ນ: ມີສານໄຊຍາໄນດ໌ທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງໄກລໂຄໄຊດ໌ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ, ອ່ອນເພຍມືນງົງ, ໝົດສະຕິ ຫຼື ອາດຮຸ້ນແຮງເຖິງຂັ້ນຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ ສະນັ້ນຄວນນໍາໄປປຸງສຸກ ຫຼື ນໍາໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນນໍາມາປຸງອາຫານ.ສໍາລັບຜັກດິບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຫາກກິນໃນປະລິມານພໍ່ດີ ກໍ່ຈະບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ຮ່າາງກາຍ. ການທີ່ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນ ຈະຕ້ອງກິນຜັກສະນິນນັ້ນໆຢ່າງດຽວ ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເປັນກິໂລ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເປັນເວລາຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ແຕ່ຫາກກິນຕາມປົກກະຕິໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກິນຜັກຫຼາຍໆ ຊະນິດສະຫລັບກັນໄປຜັກຕ່າງໆ ກໍ່ຈະກັບມາເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.

Post a Comment

0 Comments