ສຸຂະພາບດີ ດ້ວຍການກິນທີ່ຖືກວິທີ!!!

ການທີ່ເຮົາຈະມີ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ຫ່າງຈາກພະຍາດ ເຮົາຄວນຫລີກລ້ຽງ ການກິນເຊັ່ນ: ນໍ້າເຢັນ, ນໍ້າແຂງ ແລະ ກພແລັມ ການກິນສິ່ງທີ່ເຢັນໆ ເປັນປະຈໍາຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີແຮງເນື່ອງຈາກກະເພາະອາທໍາງານໄດ້ບໍ່ຄ່ອຍດີ ການດູດຊືມອາຫານຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຫນ້ອຍລົງ ການກິນຜັກສົດດີກໍ່ຈິງ ແຕ່ຄວນກິນແບບປຸງໃຫ້ສຸກກ່ອນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າກິນແບບດິບ ເນື່ອງຈາກວ່າຮ່າງກາຍຈະຍ່ອຍຂອງສຸກໄດ້ດີກວ່າ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະອາຫານບໍ່ຕ້ອງທໍາງານໜັກຈົນເກີນໄປ ສ່ວນຂອງມັນ ແລະ ຂອງທອດ ຖ້າລີກໄດ້ຄວນເລີກຮັບປະທານໄປເລີຍຍິ່ງດີ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໜຽວຂຸ້ນ ຄາຍຄືກັບນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື້ນທີ່ໝົດອາຍຸ ຫຼື ແຜ່ນກັນຝຸ່ນຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດເມື່ອເວລາມັນເປິເປື້ອນ ເຄື່ອງຈັກກໍ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ການນໍາສານອາຫານໄປລ້ຽງຮ່າງກາຍ ແລະ ການລະບາຍຂອງເສຍຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ສຸດທ້າຍກໍ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຊື່ອມສະພາບລົງກ່ອນໄວອັນຄວນ.ຮັກສາສຸຂະພາບງ່າຍໆ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງ ການກິນອາຫານທີ່ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ!

Post a Comment

0 Comments