ບົດຮຽນຊີວິດ 5 ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຖິງກາງເສັ້ນທາງຊີວິດ...

ສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຮົາແມ່ນສຸມໃສ່ "ຫນ້າທີ່" ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສອນທຸກໆມື້ - ສັງຄົມຫລືຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາຖືວ່າເປັນ "ຄວາມສໍາເລັດ" (ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນໃຫຍ່, ມີເຮືອນໃຫຍ່, ຂຶ້ນໄປເທິງຊັ້ນຍ່ອຍ, ພະຍາຍາມສໍາລັບອໍານາດແລະອິດທິພົນ ແລະອື່ນໆ).

ບັນຫາແມ່ນວ່າມາດຕະການພາຍນອກເຫຼົ່ານີ້ຂອງ "ຄວາມສໍາເລັດ" ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດແລະຈະບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາກ່ອນກາງຊີວິດ:1. ໃຊ້ປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະຮັກ

ຄົນທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປໃນສາຍພົວພັນ - ການແຕ່ງງານ, ມິດຕະພາບ, ການພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ, ພະນັກງານ, ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບແລະເງື່ອນໄຂຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ. ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທໍາຮ້າຍທ່ານຫຼືເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຊັງ. ພຽງແຕ່ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.

2. ຢ່າລໍຖ້າອີກນາທີທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງທ່ານ

ສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ສ້າງສັນ - ຂ້ອຍຄິດວ່າຕົນເອງເປັນ "ຖົງເງິນ" ສໍາລັບຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄົນອື່ນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຕເອງເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຂ້ອຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ - ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າເທົ່າໃດ.ທັນທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມນັບຖືແລະພັດທະນາອໍານາດສ້າງສັນພາຍໃນ, ໂລກຂອງຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນແປງໃນຕອນກາງຄືນ, ແລະວຽກງານຂອງຂ້ອຍໄດ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ຂ້ອຍສາມາດສະແດງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມສາມາດທີ່ສ້າງສັນຂອງຂ້ອຍ.

3. ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີອໍານາດປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ມັນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຢ່າລໍຖ້າ. ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ເພື່ອນ, ຜູກພັນ, ຄົນທີ່ຮັກແລະນັບຖືທ່ານ.

ທ່ານສາມາດຖາມໄດ້ແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອຍ້າຍໄປສູ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ?4. ຢ່າທໍາລາຍຕົວທ່ານເອງ.

ສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງຢ້ານກົວ - ຢູ່ໃນການເຮັດວຽກແລະໃນສາຍພົວພັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທໍາລາຍຕົນເອງ, ແທນທີ່ຈະກິນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຢ່າທໍາລາຍຕົວທ່ານເອງ - ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງ.

5. ແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບເງິນແລະຢ່າພິດຕົວເອງດ້ວຍມັນ.

ຍ້ອນກັບມາເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນໃນໄວເດັກຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປິ່ນປົວເຂົາເຈົ້າ - ຂ້ອຍເຫັນວ່າຂ້ອຍມີຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີແລະບໍ່ດີກ່ຽວກັບການເງິນ.ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າທັງຫມົດນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດນີ້: "ຂ້ອຍຈະເຮັດເງິນຫລາຍໃນວຽກຂອງຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍຈະຮູ້ສຶກຄືກັບມ້າ." ແລະຂ້ອຍເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າມັນຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍໃນອະນາຄົດ, ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຫຼາຍແມ່ນຂາຍຈິດວິນຍານ; ງົວເຊັ່ນມ້າ, ກຽດຊັງສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດແລະຜູ້ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

ປ່ຽນສຸດທ້າຍເບິ່ງຈາກເດັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ທ່ານໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງ! ເງິນສາມາດແລະຄວນໄດ້ຮັບທີ່ມີພະລັງງານໃນທາງບວກແລະສໍາລັບການມ່ວນຊື່ນ! ແລະດົນໃຈເຖິງຄວາມຄິດນີ້ກັບລູກຂອງທ່ານເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດຊ້ໍາຄວາມຜິດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.ແຕ່ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຈະຖືກດູດຊຶມໃນຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມໂກດຮ້າຍ, ຫລືເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຮັບການປິ່ນປົວແລະບໍ່ເສຍຄ່າ.

Post a Comment

0 Comments