ສັງເກດ 5 ອາການ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຊືມເສົ້າ...

ພະຍາດຊືມເສົ້າ ເປັນພະຍາດທາງຈິດ ທີ່ມີຜູ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍອັດຕາການເສີຍຊີວິດຂອງໝຸ່ມສາວທີ່ສູງຂື້ນນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເກີດຈາກການທີ່ຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາວະຊືມເສົ້ານັ້ນເອງ, ພະຍາດນີ້ບາງຄົນເປັນໂດຍທີ່ຕົວເອງບໍ່ຮູ້ ຄິດວ່າເປັນເພາະຕົວເອງຄິດຫຼາຍໄປເອງກໍ່ມີ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນທ່ວງທີ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບພະຍາດນີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຜູ້ທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດນີ້ ຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຈາກເດີມຫຼາຍ, ການປ່ຽນແປງຫຼັກໆຈະເປັນໃນດ້ານອາລົມ, ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ, ພຶດຕິກໍາລວມກັບອາການທາງຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ເຊີ່ງສາມາດສັງເກດອາການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ດັ່ງນີ້:1. ອາລົມປ່ຽນແປງໄປ ຈະກາຍເປັນຄົນເສົ້າ, ຫົດຫູ່, ສະເທື່ອນໃຈງ່າຍ, ຮ້ອງໄຫ້ກັບເລື່ອງເລັກນ້ອຍ, ບາງຄົນອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍໄປໝົດທຸກຢ່າງ, ສິ່ງເດີມທີ່ຕົວເອງເຄີຍເຮັດແລ້ວເພິນໃຈ ຫຼື ສະບາຍໃຈເຊັ່ນ: ຟັງເພງ, ພົບປະໝູ່ເພື່ອ, ເຂົ້າວັດກໍ່ບໍ່ຢາກເຮັດ ຫຼື ເຮັດແລ້ວກໍ່ບໍ່ສະບາຍໃຈຂື້ນ ບາງເທື່ອກໍ່ຮູ້ສຶກເບື່ອໄປໝົດຕັ້ງແຕ່ຕື່ນເຊົ້າ, ບາງຄົນອາດມີອາລົມຫງຸດຫງິດງ່າຍ, ເບິ່ງຫຍັງກໍ່ຂວາງຫູຂວາງຕາໄປໝົດ, ກາຍເປັນຄົນອາລົມຮ້າຍ ບໍ່ໃຈເຢັນຄືເກົ່າ.

2. ຄວາມຄິດປ່ຽນໄປ ຫຍັງກໍ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີໄປໝົດ ເບີ່ງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາໃນອາດີດກໍ່ເຫັນແຕ່ຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເອງ, ບໍ່ເຫັນທາງອອກ, ເບີ່ງບໍ່ເຫັນອານາຄົດຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ໝົດຄວາມຫວັງກັບຊີວິດ ບາງຄົນການເປັນຄົນບໍ່ໝັ້ນໃຈຕົວເອງໄປເລີຍ ຈະຕັດສິນໃຈອັນໃດກໍ່ລັງເລໄປໝົດ, ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ມີຄວາມສາມາດ, ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ, ເປັນພາລະໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະ ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເລົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄິດເຖິງການຕາຍຢູ່ເລື່ອຍໆ ທໍາອິດກໍ່ຄິດພຽງວ່າຢາກໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກບ່ອນນັ້ນ, ຕໍ່ມາເລີ່ມຄິດຢາກຕາຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງແຜນການຫຍັງທີ່ແນ່ນອນເມື່ອອາລົມເສົ້າ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫວັງມີຫຼາຍຂື້ນ ກໍ່ຈະເລີ່ມເປັນເລື່ອງລາວວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃນຊ່ວງນີ້ຫາກມີເຫດການມາກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈກໍ່ອາດເກີດການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຕົວເອງຂື້ນມາໄດ້ຈາກອາລົມຊົ່ວວູບ.3. ສະມາທິຄວາມຈໍາຫຼຸດລົງ, ຈະຫຼົງລືມງ່າຍ ໂດຍສະເພາະກັບເລື່ອງໃໝ່ໆ ວາງເຄື່ອງໄວ້ບ່ອນໃດກໍ່ຄິດບໍ່ອອກ ຈິດໃຈເໝີລອຍເລື່ອຍໆ ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ດົນເນື່ອງຈາກສະມາທິບໍ່ມີ ເບິ່ງໂທລະພາບດົນໆຈະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ, ອ່ານໜັງສືໄດ້ພຽງບໍ່ດົນ, ປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ, ເຮັດວຽກຜິດເລື້ອຍໆ.

4. ຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງປ່ຽນໄປ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊືມເສົ້າມັກຈະເບິ່ງຊືມລົງ, ບໍ່ແຈ່ມໃສຄືແຕ່ກ່ອນ ຈະເກັບຕົວຫຼາຍຂື້ນບໍ່ຄ່ອຍເວົ້າຈານໍາໃຜ ບາງຄົນອາດກາຍເປັນຄົນໃຈນ້ອຍ ອ່ອນໄຫວງ່າຍ ເຊິ່ງຄົນຮອບຂ້າງກໍ່ມັກຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງປ່ຽນໄປ ບາງຄົນອາດຫງຸດຫງິດຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.5. ອາການໂລກຈິດ ນອກຈາກຜູ້ທີ່ເປັນຈະມີອາການຊືມເສົ້າຫຼາຍແລ້ວ ຈະຍັງພົບວ່າມີອາການຂອງໂລກຈິດໄດ້ແກ່: ອາການຫຼົງຜິດ ຫຼື ປະສາດຫຼອນລວມນໍາ, ທີ່ພົບເລື່ອຍໆຄື ຈະເຊື່ອວ່າມີຄົນຄອຍເຮັດໃຫ້ຕົນ ຫຼື ປະສົງຮ້າຍຕໍ່ຕົວເອງ, ອາດມີຫູແວ່ວສຽງຄົນມາເວົ້າມາລົມນໍາ ແນວໃດກໍ່ຕາມອາການເລົ່ານີ້ມັກຈະເປັນພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບການຮັກສາອາລົມເສົ້າກໍ່ຈະດີຂື້ນ, ອາການໂລກຈິດກໍ່ຈະທຸເລົາລົງ ແນວໃດກໍ່ຕາມການຮັກສາຜູ້ທີ່ປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດຊືມເສົ້ານີ້ ຄອບຄົວ ແລະ ພີ່ນ້ອງຖືເປັນຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຫາກຄອບຄົວມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກໍ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີກໍາລັງໃຈໃນການເບີ່ງແຍງຮັກສາຕົວເອງຕໍ່ໄປ.

Post a Comment

0 Comments