Alibaba ທຸ້ມຢ່າງໜັກ ກວດຊື້ຫຸ້ນ Lazada ຫວັງຕີຕະຫຼາດອາຊ່ຽນ!!!

ແຈັກມາ ເຈົ້າຂອງອາລີບາບາ ເດີນໜ້າກວດຊື້ຫຸ້ນ Lazada ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍໃນພູມມິພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 83 ສ່ວນຮ້ອຍ ດ້ວຍມູນຄ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດການເຂົ້າຊື້ຫຸ້ນ Lazada ຂອງອີຄອມເມີດຍັກໃຫຍ່ຈາກຈີນ ຖືເປັນການດຳເນີນການຕີຕະຫຼາດໃນອາຊຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼັງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຍາດເອົາສັດສ່ວນການຖືຫຸ້ນ 51 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອລວມກັບການຊື້ຫຸ້ນຄັ້ງລ່າສຸດ ອາລີບາບາລົງທຶນໄປຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລ້ວ.

ໂດຍນັກວິຊາການວິເຄາະກັນວ່າ ການເຂົ້າເທກໂອເວີ້ Lazada ຈະສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງ ເປັນຖານໃນການເປີດຕະຫຼາດໃນພູມມິພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ຈຳນວນປະຊາກອນມີຫຼາຍກວ່າ 600ລ້ານຄົນ ທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍຄິດເປັນມູນຄ່າ 88 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງເວລາ 10 ປີຜ່ານມາ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ 32 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.Daniel Zhang, CEO ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ອາລີບາບາ ກ່າວວ່າ: ແຈັກມາ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງການຊື້ຫຸ້ນ Lazada ຖືເປັນກ້າວຍ່າງອັນສຳຄັນ ຊຶ່ງຕະຫຼາດອີຄອມເມີດໃນພູມິພາກອາຊ່ຽນຍັງເປີດກວ້າງ ພວກເຮົາເຫັນທິດທາງບວກຂອງຕະຫຼາດ.

ການເຈລະຈາທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືເຮັດທຸລະກິດນຳກັນມາກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດຕັ້ງສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຈາກຮ້ານ Taobao ໃນສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈໄດ້ຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນທັງນີ້ Lazada ດຳເນີນກິດຈະການໃນ 6 ປະເທດອາຊຽນໄດ້ແກ່: ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

Post a Comment

0 Comments