ຄຳວ່າ“ປະສົບຄວາມສຳເລັດ”....

ໃນຄວາມຫມາຍຂອງເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຖ້າມີຄົນຖາມວ່າ ຖ້າບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການເງິນການລົງທຶນ ທຸລະກິດທີ່ເຮັດຢູ່ ຊີວິດນີ້ຈະເອົາແນວໃດຕໍ່ໄປ?
ກ່ອນອື່ນຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ການປະສົບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການເງິນຫມາຍເຖີງຕ້ອງມີຊື່ສຽງ ໂດ່ງດັງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງທຸລະກິດ ວົງການລົງທຶນ ມີເຮືອນຫລັງໃຫຍ່ ຂັບລົດສະປອດຄັນຫຣູແມ່ນບໍ? ແບບນີ້ຊັ້ນບໍຈື່ງເອີ້ນວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຈື່ງມີຄວາມສຸກໄດ້?ໃນມຸມມອງສ່ວນຕົວຂ້ອຍຄິດວ່າ :ການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອອມເງິນ ມີວິໄນ ສະຫມໍ່າສະເຫມີການທີ່ເຮົາກ້າທີ່ຈະລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດບາງຢ່າງການທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ກ້າທີ່ຈະຍືນເວົ້າເທີງເວລາ ເພື່ອອະທິບາຍ ບັນຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ ຂ້ອຍວ່າເທົ່ານີ້ກໍ່ເອີ້ນວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດແລ້ວ ຖ້າໄປນັ່ງຫລິ້ນໃນວົງສົນທະນາກັບຫມູ່ເພື່ອນ ແລ້ວຖືກເຍີ້ຍ ເສດສຽດ ວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດແລ້ວບໍ່ໃຫ້ຕອບໄປເລີຍວ່າ “ປະສົບຄວາມສຳເລັດ” ແລ້ວປະສົບຄວາມສຳເລັດຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດ ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດເລີຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານ້ອຍໃຈ ເສຍໃຈພຽງເພາະເງິນທີ່ມີຍັງຫນ້ອຍ ພຽງເພາະສຽງຄົນເວົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກນິຍາມຄຳວ່າ “ປະສົບຄວາມສຳເລັດ”ໄວ້ແຄບເຫລືອເກີນ ແຄບຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວມສຸກກັບສິ່ງທີ່ມີເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ກຽດຕິຍົດ ຫນ້າຕາທາງສັງຄົມຄືສິ່ງທີ່ເຮົາມັກເອົາມາເປັນຫລັກເກນວັດແທກຄວາມສຳເລັດໂດຍແນມຂ້າມແງ່ມຸມອື່ນໆຂອງຊີວິດໄປ ເຊັ່ນຄວາມສຸກທາງໃຈຄວາມພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ມີ ຄອບຄົວ ຄົນຮັກ...ທີ່ຫນັກກວ່ານັ້ນ ແລະຫນ້າເສຍດາຍຄືເຮົາມັກອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນແລະເຝົ້າບອກກັບໂຕເອງວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເພາະຍັງມີຫນ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນທີ່ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດຄື: ຈັກເຮົາຍອມໃຫ້ໃຜກໍ່ບໍ່ຮູ້ ມາຕີຄ່າ ຕິດປ້າຍບອກວ່າແບບນີ້ຖືວ່າປະສົບຄວາມສໍາເລັດແລ້ວໃດແບບນີ້ຖືຍັງບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃດຂ້ອຍໃຫ້ນິຍາມຂອງຕົນເອງວ່າໃນPage ນີ້ວ່ານັກທຸລະກິດ ນັກການເງິນ ນັກລົງທຶນຜູ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ຂ້ອຍຍັງບໍ່ມີຫຍັງ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ເຈັ້ງໃນຮຸ້ນຕັ້ງແຕ່ມືທີ່ລົ້ມເຫລວ ຕັ້ງແບກຫນ້າໄປຫາຂໍວຽກເຮັດແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຂຽນບົດຄວາມມາຕະຫລອດຂຽນຢູ່ແບບນີ້ ມີຄົນອື່ນ ບໍ່ມີຄົນອື່ນຂ້ອຍບໍ່ສົນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະບອກກໍ່ຄືການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງປາຍທາງແຕ່ເປັນເລື່ອງລະຫວ່າງການເດີນທາງລະຫວ່າງທາງທີ່ເຮົາເດີນທາງໄປໃນແຕ່ລະມື້ເຮົາກ້າບອກກັບໂຕເອງບໍວ່າ ເຮົາມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດເຮົາພູມໃຈ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດກ້າບອກຄົນອື່ນໄດ້ເຕັມປາກບໍວ່າເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດແລ້ວຢ່າເອົາຄວາມສຳເລັດໄປແຂວນໄວ້ທີ່ປາຍທາງແລ້ວຈື່ງມີຄວາມສຸກທີ່ຈຸດນັ້ນແຕ່ຈົງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸກໆມື້ແລ້ວຊີວິດຈະມີຄວາມສຸກ ປ່ຽມດ້ວຍພະລັງ

ມື້ນີ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສຳເລັດແລ້ວບໍ?

Post a Comment

0 Comments